Het Gezonde Net kiest voor kwaliteit

 

Het Gezonde Net is een netwerk van ondernemende fysiotherapiepraktijken die de kansen in de markt zien en vooral benutten. Het netwerk heeft een centrale organisatie om de aangesloten praktijken daarbij te ondersteunen.

Bij Het Gezonde Net zijn relatief grotere praktijken te vinden (ca. 9 fysiotherapeuten per praktijk) die naast een prima vakinhoudelijke dienstverlening ook de bedrijfsmatige kant voor de patiënt centraal stellen. Het Gezonde Net gaat uit van het 1ste vak (inhoud) en het 2de vak (management) en heeft hier een onderscheidende aanpak voor ontwikkeld.

 

Kwaliteit is voor

Het Gezonde Net

een vanzelfsprekendheid

 

Kwaliteitsmanagementsysteem

In de afgelopen 5 jaar heeft Het Gezonde Net zich vooral bezig gehouden met het 2de vak en een kwaliteitsmanagementsysteem gebouwd op basis van de HKZ. De centrale organisatie is sinds 2007 gecertificeerd en implementeert en begeleidt de praktijken in het behalen en behouden van het HKZ-certificaat.

Recent is Het Gezonde Net gestart met een uitbreiding op het kwaliteitsmanagementsysteem op het gebied van het 1ste vak. Vooral wordt ingespeeld op het fysiotherapeutisch handelen en de factoren die daarbij van belang zijn. Voor het KMS is een webbased applicatie beschikbaar.

 

 

Software en protocollen

Software is een belangrijk stuk gereedschap en om het gebruik goed mogelijk te maken, biedt Het Gezonde Net opleidingen en begeleiding voor alle fysiotherapeuten. De volgende systemen worden door Het Gezonde Net aangeboden:

  • FysioRoadmap
  • Health Software
  • Zorgmail
  • PrestatieMonitor 
  • een eigen praktijkwebsite in samenwerking met UwPraktijkOnline

De door de beroepsgroep ontwikkelde beweegprogramma’s zijn omgezet in bruikbare protocollen en in de software ingebracht. Het Gezonde Net biedt een breed scala en heeft voor de implementatie een samenwerking opgezet met de Hogeschool Leiden.


Afspraken met zorgverzekeraars

Het Gezonde Net heeft afspraken gemaakt met de belangrijkste zorgverzekeraars. De praktijken kunnen bij CZ, Achmea, Agis, Menzis en De Friesland aanspraak maken op de beste contracten. Deze zorgverzekeraars hebben de zogenaamde HCA-audit als standaard neergezet. Het Gezonde Net helpt de praktijken in het behalen en behouden van dit niveau. Met de zorgverzekeraars wordt nauw samengewerkt in de uitbouw van kwaliteitsprojecten om daarmee een stabiele basis neer te zetten voor de toekomst.


Coöperatie 

De aangesloten praktijken zijn mede-eigenaar van de centrale organisatie van Het Gezonde Net. Het netwerk heeft een actief bestuur dat mede bepalend is voor de strategie en de toekomst. De dagelijkse activiteiten zijn in handen van de centrale organisatie.

 

Kom ook naar de informatiebijeenkomsten en word een jaar lang aspirant lid. Meer info: klik hier >>

 

Samen sterker in ondernemen!


Het vormen van een coöperatie kan ondernemers meerdere voordelen opleveren. Niet voor niets is deze vorm van samenwerken in Nederland zeer populair en zien we met name in de zorg veel coöperaties. Vooral het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis is voor veel zorgondernemers reden om zich aan te sluiten bij een netwerk. Het Gezonde Net is zo’n zorgcorporatie.

Lees het artikel >>

Opleidingen en masterclasses voor de ondernemende fysiotherapeut

 

De markt van zorgondernemers is continu in beweging. Om je te blijven ontwikkelen is het essentieel om je als fysiotherapiepraktijk te blijven verbeteren. Kennis verbreden, je onderneming (nog) beter positioneren, je bedrijfsvoering strak en efficiënt organiseren, cliënten / patiënten optimaal bedienen, ondernemerskansen leren zien en benutten en meer.  Maar hoe doe je dat? Hoe maak je je praktijk ‘beter’ en waar moet je beginnen?

Lees het hele artikel >>

Breng het plezier terug in uw  praktijk


Doordat alles onder druk staat, van patiëntendossiers tot personeels- en kwaliteitsmanagement, administratie en omzetontwikkeling, lijkt er steeds minder tijd om te behandelen. Terwijl dat toch de reden is dat men voor het vak fysiotherapie koos.
Is er nog plezier in het werk? FysioCockpit kan hierbij helpen!
Lees het hele artikel >>

   
   


Contact

E: Info@HetGezondeNet.nl

W: www.HetGezondeNet.nl

T. 070 415 13 13

 

 

Breng het plezier terug in uw  praktijk

Doordat alles onder druk staat, van patiëntendossiers tot personeels- en kwaliteitsmanagement, administratie en omzetontwikkeling, lijkt er steeds minder tijd om te behandelen. Terwijl dat toch de reden is dat men voor het vak fysiotherapie koos.
Is er nog plezier in het werk? FysioCockpit kan hierbij helpen!
Lees het hele artikel >>

 

 

Coaching? Vanzelfsprekend!

Het is een misvatting dat coaching of managementondersteuning alleen zinvol is wanneer er sprake is van een probleem. Sterker nog, het zou standaard in je 'ondernemerpakket' moeten zitten. Coaching kan helpen om de omslag van zorgverlener naar zorgondernemer beter te kunnen maken.

Lees het hele artikel >>