Het volgen van uitbehandelde patiënten levert waardevolle inzichten op


(Na)zorg bewust meten

 

 

Qualizorg en MTCZorg zijn twee jaar geleden een initiatief gestart om recidive in de zorg te meten onder uitbehandelde  fysiotherapiepatiënten. Hiermee wilden zij in kaart brengen hoe het patiënten na drie maanden en twaalf maanden vergaat. Simone Fens, fysiotherapeut/manueel therapeut MSc. bij MTCZorg, heeft de resultaten geanalyseerd en op basis van de resultaten die uit het eerste metingsmoment naar voren zijn gekomen (na drie maanden, over een periode van 18 maanden), een tussentijdse conclusie geformuleerd.  


Meten van kwaliteit
Sinds 2005 wordt de Consumer Quality Index (CQi) ingezet door fysiotherapiepraktijken. Middels de CQi wordt de kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenperspectief op een betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde manier gemeten.

Wanneer de patiënt is uitbehandeld wordt deze uitgenodigd om zijn/ haar ervaring te delen door middel van het invullen van de CQi-vragenlijst. Zo wordt bij MTCZorg, een eerstelijns centrum voor revalidatie, re-integratie en preventie, ook al jaren gebruik gemaakt van de diensten van Qualizorg, een dataverzamelingsbureau die in de zorg de CQi-vragenlijst uitzet.

 

 

Met de uitkomsten an de CQi-vragenlijst kan MTCZorg zijn zorg evalueren op basis van de ervaring van de patiënt. Dit kan op therapeutniveau, maar ook op praktijkniveau.  

 

Lees het hele artikel >>

 


Klik op afbeelding voor vergroting

 

 

Het onderzoek als hiernaast beschreven is uitgevoerd door Qualizorg in samenwerking met MTCZorg.

 

 

Voor meer info:

 

Qualizorg BV
Maagdenburgstraat 22
7421 ZC Deventer
T: 0570-8202190570-820219


E: info@qualizorg.nl
W: www.qualizorg.nl