28 maart 2015 | Tekst: Martijn Plantinga | www.movemens.nl
 

De transitie van zorgverlener naar zorgondernemer is niet zomaar een knopje omzetten, maar in (de) praktijk vaak een hele operatie. Praktijkeigenaren in de eerste lijn krijgen vaak met diverse keuzes en dilemma’s te maken. Coaching kan helpen om de omslag van zorgverlener naar zorgondernemer beter te kunnen maken. Bovendien kan iedere ondernemer baat hebben bij coaching. Het is een misvatting dat coaching of managementondersteuning alleen zinvol is wanneer er sprake is van een probleem. Sterker nog, Het Gezonde Net biedt het standaard aan in haar pakket naar de leden.
 

Positieve insteek
Coaching kun je op individuele basis inzetten maar ook in een team. Bij individuele  training wordt dieper ingegaan op het persoonlijke vlak. Een coach kun je zien als iemand waarmee je samen op zoek gaat naar oplossingen, bijvoorbeeld om vaste patronen te doorbreken. Belangrijkste doel is veelal beter te functioneren, wat in de meeste gevallen leidt tot betere bedrijfsresultaten. Bij teamcoaching, de naam zegt het al, ligt de focus meer op het team. En dan vooral het functioneren hiervan. Een coach kan teamleden als groep of individueel coachen, maar de praktijkeigenaar die op individuele basis coaching inzet zou per definitie de beste coach van zijn team moeten zijn.

 

Een goede coach signaleert, inventariseert
en stelt samen met de betrokkenen
doelen om de organisatie te verbeteren.

 

Het is zeker niet zo dat een coach pas moet worden ingeschakeld als er problemen zijn. Coaching is er voor iedereen die wil excelleren. De insteek is altijd positief: geen nadruk op wat er niet goed gaat, maar de focus op wat je wél in huis hebt. Waar je zélf groeimogelijkheden ziet.

Patiënt als consument
Het is belangrijk voor een praktijk om een eigen, en vooral unieke, identiteit te creëren. Een coach is een ideale persoon om een praktijkeigenaar hierbij te begeleiden. Hij zal je de vraag stellen: Wat is je echte drijfveer? In essentie zullen veel mensen antwoorden dat het primaire doel is om mensen te behandelen. Hierdoor zie je nog steeds relatief weinig onderscheid tussen verschillende praktijken. Daar is zeker winst te boeken. Het is belangrijk om je patiënten als consumenten te zien. Om de consument, die tegenwoordig steeds meer te kiezen heeft, optimaal te bedienen, moet je een aantal zaken helder in kaart brengen. Wie doet wat binnen de organisatie? Wat is je belangrijkste drijfveer en vooral; sluit deze wel aan bij de wensen van je cliënten? Ben je gespecialiseerd in de behandeling van knieklachten? Spreek dit dan ook uit en communiceer dit duidelijk naar je doelgroep. Het klinkt allemaal heel logisch, maar vaak kan een managementbegeleider, coach of trainer je net de juiste tools aanreiken om je praktijk (nog) beter op de kaart te zetten.

Inhoud trainingen
Een coachingstraject is meestal maatwerk. Ieder mens is uniek dus dat geldt ook voor managers en ondernemers. De één is gebaat bij duidelijke taken, terwijl een ander liever een doel heeft en zelf een grote mate van vrijheid wil behouden. Een goede coach signaleert, inventariseert en stelt samen met de zorgondernemer doelen om de organisatie te verbeteren. Hoe kan ik mijn team klaarstomen voor nieuwe markten? Hoe kunnen we meer doen met preventie? Kan de dossiervorming beter? De juiste coach kan zowel vakinhoudelijk als op het commerciële vlak van waarde zijn voor een zorgondernemer. De inhoud, duur en vorm van de trainingen blijft altijd afhankelijk van de situatie.

 

Het Gezonde Net biedt managementondersteuning
‘standaard’ aan bij haar leden.


 

De bal moet gaan rollen
Wibo Langeveld is coach/trainer en heeft in het verleden zelf een zorgpraktijk gehad. Hij wordt regelmatig ingeschakeld door netwerkorganisatie Het Gezonde Net. Bij coachingstrajecten werkt hij met vier pijlers: ondernemen, kwaliteit, financiën en leidinggeven. Hiervan is leidinggeven de belangrijkste, want dit betreft de manager zelf. Als hij zich beter voelt, beter functioneert, zal direct alles verbeteren. De leidinggevende, veelal de praktijkeigenaar, heeft altijd het stuur in handen. Een sterke groei van je praktijk vraagt om totaal andere processen en verantwoordelijkheden. Waar je vroeger nog 80% van je tijd bezig was met behandelen, wordt dat naarmate de praktijk groeit, minder en minder. De administratieve druk is heel hoog, maar zolang je je maar blijft realiseren waar je kwaliteiten liggen. De vraag rijst of jij je hier als eigenaar goed bij voelt. Het ligt voor de hand om taken te delegeren, bijvoorbeeld een praktijkmanager aan te nemen, maar misschien kun je het zelf wel heel goed. Het gaat om waar je hart ligt, maar niet altijd ben je hier zelf van op de hoogte. Dit zijn kwesties waar een managementondersteuner een praktijk goed van dienst kan zijn. Een vraag als ‘hoeveel tijd besteed je nu eigenlijk wekelijks aan je personeel?’ kan soms heel confronterend zijn.

Standaard recht op coaching
Iedere praktijk moet zich blijven ontwikkelen, ongeacht of het nu goed of minder goed gaat. Dat kan bijvoorbeeld in een netwerk. Bij onder andere fysiotherapeuten zien we de afgelopen jaren dat meer en meer praktijken de krachten bundelen. Waar ze vroeger concurrenten waren, realiseren ze zich nu dat elkaar ondersteunen (beter) werkt. Door dingen voor elkaar te doen, krijg je waardevolle ondersteuning terug. Ook worden vanuit netwerkorganisaties soms trainingen en coachingstrajecten aangeboden. Bij Het Gezonde Net hebben de aangesloten leden zelfs standaard recht op een aantal uur per jaar managementbegeleiding  in de vorm van coaching. Een redelijk unieke en zeker positieve ondersteuning in de bedrijfsvoering. Het is direct het bewijs dat iedere praktijk hier baat bij kan hebben. Voordeel voor de coach is dat hij in dit geval heel dichtbij de praktijkeigenaar staat. Hij krijgt over het algemeen een helder zicht op waar een praktijk mee bezig is, waar ze naartoe willen en of ze willen groeien. Alle facetten komen hierbij aan bod: de online dossiers, de bedrijfsvoering, persoonlijke ontwikkeling van de praktijkeigenaar én het personeel, et cetera.

 

De leidinggevende, veelal de
praktijkeigenaar, heeft altijd
het stuur in handen.

 

Wibo Langeveld juicht deze ontwikkeling bij Het Gezonde Net dan ook van harte toe. Wibo: “Ik vind het erg leuk dat dit standaard wordt aangeboden aan de leden. Ik geloof ook zeker in de kracht van een netwerk. Het biedt de aangesloten praktijken ideale mogelijkheden om van elkaar te leren en elkaar op verschillende vlakken te ondersteunen. Door vanuit de overkoepelende organisatie tevens managementondersteuning aan te bieden krijgen praktijken professionele hulp van een coach. Omdat coaching altijd maatwerk is, kunnen managementondersteuners als wij, de praktijkeigenaren nog een beetje extra bieden. Die hulp kan heel divers zijn en hangt volledig af van de bestaande situatie. En dat is wat ons vak en dat van de zorgondernemer nu juist zo boeiend maakt…

 

 

 

Train de trainer
Een coachingstraject klinkt bij de meeste mensen in de oren als een ellenlang traject. Maar dat hoeft  helemaal niet te betekenen dat je maandenlang iedere week een trainer over de vloer krijgt in je praktijk. De echte kracht van goede coaching ligt altijd in de organisatie zelf, in de meeste gevallen bij de leidinggevende. De manager van een praktijk moet zijn medewerkers doelgericht sturen en bijstaan om betere resultaten te boeken. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een grotere mate van zelfstandigheid.
Een coach kan je de tools aanreiken om zélf je medewerkers naar een hoger plan te tillen. Met een soort ‘train de trainer’ programma kan een coach vaak al in enkele sessies aangeven hoe een organisatie beter aangestuurd kan worden en vooral hoe de medewerkers meegaan in het volgen van de juiste koers. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van persoonlijke ontwikkelpunten.
Bij ‘teamcoaching’ is de training gericht op het beter functioneren van teams. Belangrijke doelen zijn onder andere het verhelpen van frustraties in de samenwerking. Hierbij valt te denken aan afname van de betrokkenheid, het verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee samenhangend ook van de resultaten. Een goed trainingsprogramma zal leiden tot meer tevreden en gemotiveerde werknemers en resulteren in betere resultaten. En daar gaat het uiteindelijk om.

 

Het is een misvatting dat coaching of
managementondersteuning alleen
zinvol is wanneer er sprake is van
een probleem.

 

Wil je meer weten over het coachingtraject bij Het Gezonde Net, of over Het Gezonde Net in het algemeen? Klik hier >>

Of mail met Ron van Haanschoten