Historie ClinOpsDag

 

De NVFG ClinOpsDag (voorheen CRA-dag); in 2011 met veel enthousiasme ontvangen om vervolgens een jaarlijks evenement te worden, heden ten dage een Instituut. Begonnen als een dag waar CRA's met elkaar konden praten over hun dagelijks werk, ervaringen uitwisselen.

 

Nog steeds is de groep CRA's het belangrijkste deel van de aanwezigen maar in de loop van de jaren heeft de groep zich verbreed tot Clinical Operations professionals. Ervaringen uitwisselen en netwerken blijft belangrijk, ook nationale en internationale ontwikkelingen hebben de aandacht. De mix van plenaire lezingen en meer interactieve break-outs zorgt voor een optimale informatieverstrekking. Hiermee denken wij dat de ClinOpsDag de plek is voor de Clinical Operations professional om bij te scholen en (oud) collega's te ontmoeten.

 

De NVFG ondersteunt haar leden bij de uitvoering van functies op het gebied van farmaceutische geneeskunde. Farmaceutische Geneeskunde laat zich definiëren als “het deelgebied van de geneeskunde dat zich er op toelegt om op systematische wijze informatie over (nieuwe) moleculen te verzamelen, te interpreteren en vervolgens uit te dragen opdat deze zo effectief en veilig mogelijk als geneesmiddel kunnen en zullen worden aangewend; dit met het doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid”.

NVFG staat voor Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. De vereniging is opgericht in 1962.

Leden van de NVFG zijn veelal werkzaam op het gebied van:

  • onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen;
  • registratie van geneesmiddelen;
  • informatieverstrekking over geneesmiddelen;
  • Farmacovigilantie;.

 

ClinOps geleding NVFG

Als professionals binnen het klinisch onderzoek stelt de geleding Clinical Operations zich ten doel op een pragmatische en doelgerichte wijze zich in te zetten ter bevordering van klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland. In nauwe samenwerking met de andere NVFG-geledingen en externe organistaties, streven we naar een professionele netwerkomgeving waarin we kennis uitwisselen en de kwaliteit van klinisch onderzoek te verbeteren.

De geleding zet zich in om het imago en de erkenning van NVFG als de vertegenwoordiger van professionals binnen het klinisch (geneesmiddelen)onderzoek ten volle uit te dragen en te ondersteunen.

 

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze website. Daarnaast kun je ook gebruik maken van onze LinkedIn GroepFacebook pagina en Twitter.

 

 
 

 

 

 
 

Vragen of contact?
info@clinopsdag.nl