15 november 2015 | Tekst: Martijn Plantinga | Beeld: Viola Hazelhoff

 

De markt van zorgondernemers is continu in beweging. Om je te blijven ontwikkelen is het essentieel om je als fysiotherapiepraktijk te blijven verbeteren. Kennis verbreden, je onderneming (nog) beter positioneren, je bedrijfsvoering strak en efficiënt organiseren, cliënten / patiënten optimaal bedienen, ondernemerskansen leren zien en benutten en meer…  Maar hoe doe je dat? Hoe maak je je praktijk ‘beter’ en waar moet je beginnen? Veel zorgondernemers zien het nut en de meerwaarde van opleidingen en bijscholing. De leden van Het Gezonde Net bijvoorbeeld, zij vragen er zelf om en krijgen daarom diverse opleidingstrajecten en masterclasses aangeboden.
 

Action learning
Het Gezonde Net biedt haar leden al jarenlang opleidingen, masterclasses en workshops aan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ‘action learning’ principe. Dit houdt in dat de deelnemende praktijk aan het eind een kant en klaar programma of implementatieplan heeft en het geleerde vaak zelfs al (gedeeltelijk) geïmplementeerd is in de dagelijkse bedrijfsvoering. Bijkomend voordeel van een opleidingstraject voor praktijkeigenaren is dat ze letterlijk samen leren. Praktijken kunnen wederzijds informatie uitwisselen en van elkaar horen waar men in de praktijk tegenaan loopt.
De coöperatieleden zijn eigenaar van de coöperatie. Zij bepalen dus zelf, als mede-eigenaar, de koers van het netwerk. Feitelijk bepalen ze dus ook zelf het aanbod van de opleidingen. Regiobijeenkomsten en netwerkdagen zijn uitermate geschikt om de behoeftes in de markt te meten. Hier kunnen de fysiotherapeuten aangeven op welke gebieden ze ondersteuning wensen. Vervolgens gaat de organisatie hiermee aan de slag en biedt opleidingen en bijscholingstrajecten die aansluiten op de behoefte. Daarnaast worden praktijkeigenaren ondersteund door verschillende praktijkmanagementgesprekken per jaar.

In het groene hart tussen Woerden en Breukelen, ligt Kamerik. Tussen de weilanden, in een rustieke omgeving pal aan het water, spreken we met Kwaliteitsmanager Saskia van Niekerk (Het Gezonde Net) en opleiders Karen de Groot (Smilde & de Groot), Mauk van Heemstra (ZorgSteedsBeter) en Harry Bijl (Harry Bijl Communicatie), die opleidingen verzorgen voor fysiotherapeuten en praktijkhouders. Met hen spreken we over het (bij)scholen van zorgondernemers en over enkele nieuwe opleidingen op het gebied van strategie,  communiceren met de gemeente en Lean management.
 

“In tegenstelling tot veel andere branches

zijn ondernemers in de zorg altijd bereid

hun kennis en ervaringen te delen”


Kennis en ervaring delen
Het samen leren biedt veel voordelen, zeker bij fysiotherapeuten, zegt Harry, die de opleiding Online strategie geeft. “Ik verzorg mijn opleidingen niet alleen voor zorgondernemers en wat me opvalt is dat ondernemers in de zorg altijd bereid zijn om kennis en ervaringen te delen. Ze zien elkaar niet als concurrenten. In andere branches zoals de financiële dienstverlening of de bouw merk ik dat mensen vaak bang zijn om hun kennis te delen uit concurrentieoogpunt. Dat komt een opleiding of workshop vaak niet ten goede.” Saskia vult aan: “Wat natuurlijk ook scheelt, is dat we in een opleiding zelden of nooit meerdere ondernemers uit eenzelfde plaats hebben. Ons netwerk is landelijk en daarbij werken we ook met regiobescherming.”

In de opleiding die Harry geeft, dekt ‘Online strategie’ eigenlijk niet geheel de lading. Harry: “Dit suggereert een beetje dat het allemaal over online gaat, maar de opleiding is veel breder. “Bepaal en implementeer je (online) communicatiestrategie’. In vier dagdelen moeten de deelnemers zelf de communicatiestrategie van hun praktijk bepalen. Veel is natuurlijk afhankelijk van omgevingsfactoren, waardoor dit per praktijk verschilt. Praktijkeigenaren moeten eerst helder in kaart brengen welke behoeftes er zijn. Men moet goed nadenken over eenvoudige vragen als ‘wie ben je?’ en ‘wat betekent dat?’ Iedere onderneming heeft wel iets dat ze onderscheidt, maar dat moet je ook laten zien. En hoe doe je dat? Tijdens de opleiding maken de deelnemers zelf een communicatieplan en krijgen ze (huiswerk)opdrachten mee. Na afloop hebben ze dan een praktisch communicatie-activiteitenplan en de kennis om dit te implementeren. Dit past prima in het action learning principe van Het Gezonde Net.”

 

“Verwacht je een zak geld van de gemeente?

Dan moet ik je teleurstellen.”
 

 

 

Kennis van je gemeente
Ook bij de opleiding ‘Fysiotherapie en Gemeente’, die Karen de Groot geeft, staat de deelnemer centraal. “Het is goed als er vanuit de fysiotherapiepraktijk zelf vragen komen”, zegt ze. In haar opleiding Fysiotherapie en Gemeente gaat het vooral om welke kansen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WPG (Wet Publieke Gezondheid) bieden. Karen: “Voor fysiotherapiepraktijken is omgaan met gemeenten vaak moeilijk. Het is vooral veel wachten en er zit regelmatig vertraging in bijvoorbeeld besluitvormingen. Het begint eigenlijk bij de vraag: Wat weet je van je gemeente? En vooral, wat is van belang voor je patiënten? Hier gaan we tijdens de opleiding op doorborduren. Deelnemers moeten zelf een plan van aanpak maken. Verwacht je een zak geld van de gemeente? Dan moet ik je teleurstellen. Je kunt de gemeente in dat opzichte gerust vergelijken met de zorgverzekeraars. Belangrijkste om als praktijkbeheerder te weten is hoe het bij de gemeente werkt, wie je het beste kunt benaderen en wanneer je dat moet doen. Dat verschilt uiteraard per praktijk en natuurlijk per gemeente. Maar je moet het zelf doen. De gemeente wacht op jouw initiatieven. Onderwerpen die aan bod komen, en die voor de fysiotherapeut kansen bieden, zijn bijvoorbeeld samenwerkingen met huisartsen of wijkteams. Door veel vragen en praktijkopdrachten, waarbij deelnemers ook van elkaar leren, krijgen ze meer kennis over de route binnen hun gemeente.”


“Verspilling is 80% van de acties die je onderneemt!

Dat moet je zien terug te brengen.”Lean management
Harry merkt op dat er op bepaalde punten overlap zit met zijn ‘communicatie-opleiding’. In laatstgenoemde opleiding bijvoorbeeld op het gebied van communicatie (met gemeenten). Ook de positionering van je praktijk ten opzichte van WMO-items heeft raakvlakken met zijn positioneringsverhaal. Mauk (Lean management in de fysiotherapiepraktijk) ziet eveneens onderlinge samenhangen en haakt in op Harry: “Wie ben je, wat doe je, wat wil je? Dit soort vragen komen bij ons allemaal aan de orde. ‘Lean’ is in feite permanent verbeteren. Dat doet eigenlijk niemand. Het is een proces waarmee iedereen in een praktijk elke dag bezig kan zijn als een vaste gewoonte. Wij willen iedereen binnen de praktijk vaardigheden geven om continu stapjes te maken. We starten met de definitie ‘waardetoevoeging aan je patiënt. Alle rest noemen wij dan ‘verspilling’. Verspilling is 80% van de acties die je onderneemt! Het spreekt dan voor zich dat je dat terug wilt brengen. Te hoge werkdruk bijvoorbeeld, is ook verspilling. Onder druk werken gaat ten koste van de kwaliteit van je werk én je eigen arbeidsplezier en gezondheid. Cursisten krijgen van ons handvatten op managementniveau om samen te verbeteren. Lean is een manier van denken en doen van iedereen in de organisatie. Het doel is om steeds effectiever en efficiënter de (zorg)vraag van de patiënt te vervullen. Dit geeft slimme, snelle en simpele processen die leiden tot een hogere patiënttevredenheid, hoge kwaliteit van je dienstverlening, hoge medewerkerstevredenheid en afnemende kosten. Deze manier van denken neem je ook mee naar huis. Het gaat je levenshouding worden! Door deze oriëntatie op betere zorg, voel je jezelf steviger (het komt namelijk overeen met je eigen beroepsovertuigingen!) en maakt je krachtiger in onderhandelingen ook naar de verzekeraar.” Karen haakt in: “Eigenlijk wil je je praktijk beter laten focussen. Duidelijk voor ogen krijgen waar je goed in bent en vooral: wat hebben je patiënten nodig?” We kunnen stellen dat alle drie de opleidingen verschillende raakvlakken hebben.

Managementacademy

In de Managementacademy van Het Gezonde Net worden opleidingen georganiseerd die door met name het praktijkmanagement gevolgd worden, zoals de hier genoemde opleidingen mooie voorbeelden van zijn.  Maar ook het Kwaliteitsmanagement traject (HKZ-certificering) en het PLUS-traject zijn goede voorbeelden. In 2016 worden daar nog meer opleidingen aan toegevoegd zoals de opleiding ‘Qualiview; inrichting en output’ en bijvoorbeeld de opleiding ‘Outputmanagement’. Naast de opleidingen zijn er diverse Masterclasses en voorlichtings(mid)dagen met thema’s als 'E-Health', 'Praktijkoverdracht' en 'Nieuwe Zorgmarkten’. De opleidingen starten eigenlijk altijd met de praktijk als uitgangspunt en leren van elkaars praktijkvoorbeelden staat centraal.

De meeste opleidingen worden gegeven bij Kameryck, maar wanneer er toevallig veel deelnemers  uit 1 bepaalde regio zich inschrijven, dan kan het zijn dat er voor die opleiding wordt uitgeweken naar de betreffende regio.

Om de kwaliteit van de opleiding hoog te houden en dus te garanderen, wordt samengewerkt met experts op het gebied van de opleidingsonderwerpen. Iedere opleiding voldoet aan de vraag en wens van de coöperatie en is in die zin een stukje maatwerk. Door de overzichtelijke groepsgrootte is een opleiding ook tussentijds aan te passen aan de wensen van de deelnemers. Uiteraard binnen de kaders van de opleiding.


“Binnen de zorg is de fysiotherapeut

het meest ondernemend.”


Ondernemers
Wat levert het bijscholen de deelnemers nu op? Is het resultaat van een opleiding meetbaar? Een traject als de HKZ is goed te monitoren. Het aantal inschrijvingen voor een opleiding geeft vaak al een beeld van de behoefte. Maar hoe zit het met het resultaat? Kun je het resultaat van een specifieke opleiding meten? Soms is dit lastig. Mauk: “Lean is een doorlopend proces, maar als ik een praktijk binnenloop waar volgens het lean principe wordt gewerkt, merk ik dat direct. Je voelt, zeker na een langere periode, het verschil in rust. Het is er geen chaos. Als je het echt gaat meten, zijn er verschillende invalshoeken: het aantal verbeteringen dat medewerkers per maand uitvoeren, de stijgende patiënttevredenheid en medewerkersmotivatie, maar ook de rust, ruimte en dalende kosten, om er een paar te noemen.”


De opleiders zijn het erover eens dat iedereen die zich voor een opleiding inschrijft, sowieso al gemotiveerd is. Het werkt prettiger als het geen verplichte (bij)scholing is. De motivatie van de fysiotherapeuten is zelfs bovengemiddeld hoog, menen de opleiders. Binnen de zorg is de fysiotherapeut het meest ondernemend van aard. Over het algemeen zijn fysiotherapeuten heel ambitieus, werken resultaatgericht en hebben plezier in ondernemerschap. Niet voor niets waren zij een van de eersten die zich verenigden in een netwerk. Ook de oudere generatie heeft nog echt de drive. Leeftijd speelt geen rol als het bijvoorbeeld gaat om het inzetten van social media. Ze staan eigenlijk overal voor open, zolang het maar past binnen de eigen doelstellingen. Elke onderneming heeft een marketingbudget en tijd. Het is zaak daar zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. De (online) strategie is hierbij belangrijk, maar door bijvoorbeeld lean te werken ga je ook steeds slimmer je diensten leveren. En als je binnen je gemeente de kansen en mogelijkheden optimaal weet te benutten, pluk je hier ook de vruchten van.


Het is duidelijk dat ondernemers in de zorg nooit uitgeleerd zijn en dat er nog volop kansen liggen om je te verbeteren en te ontwikkelen. Met het aanbieden van opleidingen en masterclasses probeert Het Gezonde Net hier een steen aan bij te dragen.


 

Meer info: www.hetgezondenet.nl