26 april 2016 | Tekst: Martijn Plantinga en Kris Ubink | Beeld: Intramed |  www.movemens.nl

 

Behandelgemiddelde blijft dalen

 

Met benchmarken voor de paramedische sector kunnen we op grote schaal prestaties en cijfers vergelijken van grote groepen ondernemers en praktijken. ParaBench is er 100% voor en door de fysiotherapiepraktijken. Deze cijfers worden NOOIT gedeeld met zorgverzekeraars. We willen met ParaBench meer inzicht geven in hoe een praktijk scoort, ook t.o.v. andere praktijken. Hoe meer aangesloten praktijken (op dit moment zo’n 550), hoe beter het beeld dat we kunnen schetsen. Totaal gaat het om ruim 450.000 patiënten en 557.082 klachten in 2014 en ongeveer 300.000 patiënten / 335.494 klachten in 2015 (uploads tot op heden). Intramed PLUS gebruikers kunnen zelfs gratis gebruik maken van ParaBench.
 
 

Behandelgemiddelde blijft dalen
Met de laatste publicatie in 2015 (‘zorgelijke daling van de behandelgemiddelden’) hebben we blijkbaar heel wat teweeg gebracht. De ontwikkeling van de behandelgemiddelden was iets wat niet voor iedereen inzichtelijk was. Voor de volledigheid hebben we nu heel 2015 in de cijfers meegenomen (zie figuur 1).

 

Figuur 1 Ontwikkeling behandelgemiddelden 


Wat we zien is dat het laatste kwartaal de cijfers duidelijk beïnvloedt, omdat er dan nog veel behandelingen afgerond worden. De cijfers zijn daarom iets minder negatief dan in de vorige publicatie, maar desondanks is er wel duidelijk een dalende trend te zien. Het goede nieuws is dat er bij alle betrokken partijen zaken in beweging blijken te komen.

Trends binnen de fysiotherapie
ParaBench blijft zoeken naar trends binnen de fysiotherapie. We hebben een databank aangelegd waarmee we heel veel zaken kunnen achterhalen en vragen kunnen beantwoorden. Zo kunnen we proberen uit te vinden welke klachten er meer bij mannen of bij vrouwen voorkomen. Zijn er zaken die sneller herstellen bij mannen of juist bij vrouwen? Wat zijn de verschillen tussen bepaalde chronische klachten? Alles is per geregistreerde diagnosecode te onderscheiden. Dus ben je ergens nieuwsgierig naar? Schroom niet om het ons te vragen! We zijn tevens bezig om heel ParaBench meer ‘to the point’ voor praktijken te maken, zodat je nog sneller inzicht krijgt in bepaalde informatie en trends. Ook  daar hebben we jouw hulp bij nodig.
 

Figuur 2 Aantal zittingen niet chronisch

 

In grafiek 2 is een weergave te zien van zittingen bij niet chronische klachten. Het restant ten opzichte van de 100% is dus chronisch. Daar zien we een aantal bijzondere zaken. Het aantal patiënten met chronische klachten neemt iets toe. Dat lijkt logisch gezien de demografische ontwikkelingen. Er is ook nauwelijks verschil tussen het aantal mannen en vrouwen met chronische klachten. Echter, als je de vertaalslag maakt naar het aantal zittingen die er gegeven worden per patiënt dan valt op dat mannen blijkbaar gemiddeld meer zittingen nodig hebben dan vrouwen bij een chronische klacht.
Kijken we naar de totale patiëntenpopulatie (figuur 3) dan is heel goed zichtbaar dat er relatief veel meer vrouwen in behandeling zijn voor chronische klachten. Eén van de verklaringen hiervoor is dat er sowieso meer vrouwen onder behandeling zijn bij de fysiotherapeut. Ongeveer 58% van de patiënten is vrouw.
 

Figuur 3 Verdeling mannen/vrouwen chronisch


Zoals vermeld kunnen we in ParaBench heel gedetailleerd bepaalde klachten uitdiepen. Omdat hart- en vaataandoeningen een aanzienlijk aandeel inneemt in het totaal aantal klachten én omdat er steeds meer aandacht komt voor de zorg van de fysiotherapeut in de behandeling van deze aandoeningen, hebben we deze uitgelicht (Figuur 4).

 

Figuur 4 Zittingen / patiënten met hart- en vaataandoeningen

 

Er zijn meer mannen dan vrouwen in behandeling bij de fysiotherapeut. Ongeveer 2,1% van het totaal aantal patiënten komt voor de behandeling van hart- en vaatziekten bij de fysiotherapiepraktijk. En dat percentage groeit bovendien nog met de jaren (van 1,7% in 2013 naar 2,2% in 2015). Daarnaast valt uit ParaBench af te lezen dat er per patiënt ongeveer 27 zittingen worden gegeven in de behandeling van deze klachten. Hierdoor vormt het aandeel hart- en vaatziekten op het totaal aantal zittingen binnen de fysiotherapie iets meer dan 5%.

 


Figuur 5 Behandelingen hart- en vaataandoeningen naar leeftijd
 

Als we vervolgens de behandelingen van patiënten met hart- en vaatziekten uitsplitsen in verschillende leeftijdscategorieën zien we onder vrijwel alle leeftijden een langzame afname in het aantal behandelingen. Alleen de leeftijdscategorie onder de 18 jaar fluctueert. Dit heeft er mede mee te maken dat deze groep klein is. Echt duidelijke conclusies kunnen we hier dus niet aan verbinden. In de 18+ categorie daarentegen wel.

ParaBench blijft verder ontwikkelen en we zijn nog beter in staat om allerlei doorsnedes te maken. We roepen de lezers dan ook op om vooral aan te geven welke gegevens ze graag inzichtelijk willen krijgen. Stuur ons gerust je verzoek!

Meer info: