7 oktober 2016 | Tekst: Martijn Plantinga | Beeld: Tinke Vonk | www.movemens.nl


Positionering en branding steeds belangrijker,
MaxFysio helpt de ondernemer

 

De tijd dat een fysiotherapeut ‘even’ de patiënt van zijn klacht afhelpt en een factuurtje stuurt ligt ver achter ons. “De fysiotherapeut is niet langer alleen behandelaar, maar vooral een casemanager”, zegt Bas Wolbert van Wolbert-Fysio. De moderne en grote praktijk in Uden richt zich vooral op sport en beweegzorg. Richard Spierings, manueel therapeut en eigenaar van MaxFysio Waalre deelt die mening. “We moeten ons goed positioneren. Mensen moeten weten wat je doet en wat je kan.”

 

Casemanagement

Doen waar je goed in bent, maar vooral opeisen wat jouw terrein is; het komt veelvuldig terug tijdens het gesprek tussen de heren. Daarbij wordt steeds het belang benadrukt dat mensen wel weten wat je precies doet. In het geval van Wolbert- Fysio is dat bijvoorbeeld veel meer dan fysiotherapie. Het gaat erom, vindt Bas, dat je snapt wat een klant nodig heeft. Vergelijk het maar met de horeca. Alles moet kloppen, anders komen je klanten niet bij je terug. De fysio is steeds meer casemanager in plaats van sec behandelaar. Iemand komt aan de balie met een probleem en jij moet zorgen dat deze klant bij de juiste specialist terechtkomt.

 

Voorheen kwam men met een klacht en werd deze zo goed mogelijk behandeld. Iemand had een probleem in de lage rug, dus keek je naar de lage rug en probeerde het probleem op te lossen. Bas: ”Dat ligt achter ons. Behandelen en klaar, daarmee bereik je zelden een duurzaam resultaat. Het gaat in mijn ogen veel meer om het opbouwen van relaties en blijvend investeren in gezondheid. Dat geeft me ook veel meer energie als ondernemer.” Het eerder genoemde casemanagement speelt hierin een belangrijke rol. Je bent natuurlijk fysiotherapeut, maar regelt ook een optimale planning, zorgt dat de patiënt bij de juiste persoon / specialist terechtkomt en verleent nazorg. “We moeten bijvoorbeeld veel meer adviseren om beter voor jezelf te zorgen. Je ziet dat personal trainers momenteel heel populair zijn. Veel heeft te maken met leefstijlproblemen. Hier kunnen we meer mee doen door in te zetten op duurzame gezondheid.” Richard vult aan: “Dan ben je pas echt aan het ondernemen. Nieuwe wegen zoeken, nieuwe disciplines aanbieden, oefeningen in 3D, apps… De patiënt wordt veel meer klant en wordt ook copiloot in het eigen proces. Als we dit bovendien kunnen realiseren door de verzekerde zorg minimaal te belasten en alleen dat aan te bieden wat je nodig hebt, zijn we op de goede weg.”

 

De fysiotherapeut is niet langer alleen behandelaar,

maar vooral ook een casemanager

 

Positionering

Het geld, of dat nu verzekeringsgeld of eigen geld is, moet nooit voorop staan. Voorop staat de vraag: wat wil je als klant? Wat heb je nodig? Sommige patiënten komen aan de balie met de vraag: “Dit is mijn budget en dit is mijn klacht. Wat kun je hiermee?” Bas: “Mijn antwoord is altijd: wat wil je écht? Dan gaan we een plan maken, waarin de patiënt ook een actieve rol krijgt. Los van het geld! Sterker nog, mensen die op prijs een plan afschieten zullen moeten beseffen dat het bereiken van de beoogde doelstelling niet haalbaar is. We zijn dan ook eerlijk en starten in dat geval niet met een traject. Je kunt ons een beetje vergelijken met een personal trainer. Wat wil je precies? Dan maken wij een plan op maat.”

 

Om op deze manier te werken is het cruciaal dat mensen weten wat je doet. “Mensen die nieuw bij ons komen zijn vaak positief verrast, dus je positionering is heel belangrijk. Wij zijn continu bezig met branding. Zorginkopers zouden hier eens binnen moeten lopen in plaats van alles vanuit de stoel te monitoren. Kom eens in ons centrum kijken in plaats van alleen cijfertjes te controleren. Cijfers vergelijken en benchmarken is natuurlijk makkelijk, maar is dat kwaliteit?” Richard deelt dezelfde mening: “We moeten ons wel goed positioneren want men moet weten wat je doet en kan. Dat is niet altijd eenvoudig. Een sportschool heeft het bijvoorbeeld een stuk makkelijker. Mensen die daar komen willen gezonder leven door te sporten. Maar wanneer ga je naar de fysiotherapiepraktijk? Natuurlijk kunnen we klachten behandelen, maar we zijn ook een centrum dat zich richt op performance, vitaliteit, balans en bieden producten aan…“

 

 

 

 

 

 

Therapieondersteuning

Sinds een aantal maanden prijkt in de hal van Wolbert-Fysio de Blessurewijzer. Deze interactieve zuil kunnen bezoekers zelf bedienen. Ze klikken op een bepaald pijngebied en krijgen informatie over welk product ze hiervoor het beste kunnen aanschaffen. Deze therapie ondersteunende hulpmiddelen, denk aan braces en bandages, kunnen ze ter plekke aanschaffen. Richard is naast manueel therapeut ook mede-oprichter van MaxFysio (de ontwikkelaar van deze zuil): “Het is niet alleen een extra inkomstenbron, maar past vooral in het plaatje van de nieuwe zorgondernemer. Wij bieden ondersteuning bij het nieuwe ondernemen. Je kunt als praktijk een nieuwe groep klanten bereiken en daarmee je praktijk sterker positioneren.”

 

Bas verkoopt sinds begin dit jaar de ondersteunende hulpmiddelen: “Ik kwam wel eens in een lokale sportzaak, waar ze hele wanden vol hadden hangen met braces, bandages en andere hulpmiddelen. De marges waren behoorlijk, maar eigenlijk hadden ze er vrijwel geen verstand van. Hockeysticks en braces verkopen??? Sport en blessures is toch ons terrein? Dat moeten we ook opeisen. Toen MaxFysio bij ons kwam met hun concept was ik direct enthousiast. Wij hebben namelijk wél een adviesrol.

Richard: “Mensen vinden wel eens dat sommige producten duur zijn. Maar wat is 88 euro voor een rugbrace als dit direct het grootste deel van je pijn wegneemt?” Bas: “Hier ligt een belangrijke taak voor ons. Wij zijn de adviseurs. Het wordt soms ten onrechte gezien als sales, maar dat is niet terecht. In tegenstelling tot een sportzaak hebben wij wél de kennis in huis. Als een huisarts weet dat wij dit integer doen, kunnen zij patiënten ook op dit vlak naar ons doorverwijzen.”

 

Nieuwe wegen zoeken, nieuwe disciplines

aanbieden, oefeningen in 3D, apps...

Dan ben je pas echt aan het ondernemen

 

Pro-actief

Blijven zoeken naar nieuwe producten, diensten en doelgroepen. Het past in de filosofie van de nieuwe zorgondernemer. Bas: “Beweging moet erin blijven! Dat begint al bij de jeugd van 0 tot 10. Hierin moeten we een pro-actieve rol nemen. We hebben namelijk ook een sociaal maatschappelijke taak. Dat wordt vaak te weinig gezien. Maar de klant waardeert dat enorm. We hebben een grote toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg, maar dat moeten we wel duidelijk maken. Niet voor niets stappen we zelf naar scholen en sportverenigingen. Ik vind bijvoorbeeld dat kinderfysiotherapie vaak veel te reactief is. Organiseer inloopspreekuren. Denk aan de preventieve functie die we hebben op sociaal maatschappelijk vlak.” Kortom, het belang van bewegen is bekend. Nu is het tijd om de fysiotherapeut met al zijn kennis (beter) te integreren in de maatschappij.

 

We willen zelf doelmatig zijn

en werken.

Niet omdat de verzekeraar dat zegt!

 

Leren van elkaar

Bas werkt met inmiddels twee erkende leefstijlcoaches die zijn opgeleid op de enige erkende hbo-opleiding in Nederland. Er is inmiddels erkenning van de NZA om vier jaar lang een pilot te draaien met drie andere partijen. “We zijn hiermee zelf naar CZ gestapt en zij gaan het programma ondersteunen. Er zaten al huisartsen in, maar ik ben de eerste fysiotherapeut in Nederland die zich als hoofdaannemer met leefstijlproblematiek gaat bezighouden.” Idealisme blijft de belangrijkste drijfveer. De ondernemende fysiotherapeut wil niet meer alleen behandelen. Waar we wel voor moeten waken, is dat je dit niet vanuit de omzetgedachte doet, maar door te denken vanuit de cliënt. En, zo zegt Bas, “We willen zelf toch doelmatig zijn en werken. Niet omdat de verzekeraar dat zegt!”

Richard: ”Vanuit MaxFysio kunnen we een belangrijke rol spelen in het aan de man brengen van producten buiten de verzekerde zorg. En niet alleen met producten, maar ook door partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Ik ontmoet heel veel inspirerende ondernemers. Hoe mooi is het als ik hen bij elkaar kan brengen zodat ze ook van elkaar en elkaars ervaringen kunnen leren?”

 

De vergelijking met de horeca komt aan het eind van het gesprek nog even terug. Richard vertelt dat ze regelmatig gebruik maken van mystery guests. Bas: ”Wij hebben onlangs een chef-kok ingezet als mystery guest. In zijn werk draait alles om hospitality, verwachtingen en ervaringen. Ik wilde van hem wel eens weten wat hij van ons centrum vond. Zelf loop ik bij ons ook regelmatig overal binnen. Dan vraag ik patiënten naar hun ervaringen, wil ik horen wat de plannen zijn, want wat je wilt zijn moet natuurlijk door iedereen worden uitgedragen. Je wil niet weten hoe belangrijk de telefoniste is. Zij heeft vaak het allereerste contact met de patiënt. Dat wordt nog wel eens onderschat.” Richard sluit af: ”Daar zie ik nog te vaak een spagaat binnen de fysiotherapie. De eigenaar snapt het en weet precies wat hij wil. Maar hoe zit het met het personeel? Om succesvol te zijn en een goede positionering te hebben, is het cruciaal dat alle medewerkers op één lijn zitten en volgens dezelfde gedachte en filosofie werken.”     

 

 

Meer info: www.maxfysio.nl

 

 

 

 

 

Nieuw product voor de fysiotherapeut: mobee

MaxFysio heeft onlangs een nieuw product geïntroduceerd: mobee Benelux. Dit is een range producten die mobiliteit van gewrichten tot in detail kunnen meten. De mobiliteit van gewrichten neemt af naarmate je ouder wordt, maar het is vaak lastig vast te stellen in welke mate. Mobee Benelux biedt een oplossing met een nauwkeurige sensor en een softwareprogramma, waarmee de fysiotherapeut de soepelheid van de gewrichten kan meten. Samen met fysiotherapeuten en op basis van heel veel data is een benchmark opgesteld die aangeeft wanneer de gewrichtsmobiliteit optimaal is of juist belemmerend kan werken. Het is meer dan sec meten. Gegevens worden direct draadloos naar een computer gestuurd en opgeslagen. De bewegingen worden bovendien op een groot scherm geanimeerd weergegeven. Afhankelijk van de resultaten is er een programma mogelijk om lenigheid en mobiliteit te verbeteren. Die vervolgstap is cruciaal. De instrumenten van mobee meten op drie vlakken. De range of motion (beweeglijkheid gewrichten) staat centraal, de symmetrie van het lichaam wordt nagegaan en de harmonie tussen spieren en gewrichten wordt gemeten. Deze staan tenslotte over het hele lichaam in verbinding. Rugklachten bijvoorbeeld, kunnen best te maken hebben met problemen in de nek of andersom. Met mobee kan de fysiotherapeut gehoor geven aan de toenemende vraag. Tenslotte wil iedereen gezond oud worden en een optimale mobiliteit is daarbij onmisbaar. ‘Mobeemed’ wordt aan fysiotherapeuten geleverd, want zij kunnen bij uitstek een goed programma uitstippelen. Het kan worden ingezet als diagnostisch instrument bij klachten. Bovendien is het mogelijk er pijnpunten mee te registreren en te meten of de mobiliteit van gewrichten afneemt. De vergrijzing zorgt voor een groeiende aandacht voor beweeglijkheid in de brede zin van het woord. De groep ouderen die wil blijven bewegen is een belangrijke en groeiende doelgroep. Mensen die ouder worden en nog niet helemaal beseffen hoe belangrijk optimale mobiliteit en beweeglijkheid is, kunnen een belangrijk speerpunt worden voor fysiotherapeuten. Met behulp van mobee kun je eenvoudig inzichten bieden en oplossingen aandragen. Vergelijk het met een samenleving waarbij iedereen overgewicht heeft, en jij bent de enige met een weegschaal.

 

Meer info: www.maxfysio.nl