25 maart 2017 | Tekst: Lidwien van Loon | Foto: Brigitte Strijbos | www.movemens.nl

 

Specialistische centra onder de rook van Eindhoven

 

Stel je een huis voor. Zonder een stevige fundering kun je niet in de hoogte bouwen. Zo moet je B-Fysic in Eindhoven e.o. ook zien. Op een brede basis van inmiddels negen vestigingen zet Frank Beelen met zijn team vijf specialistische centra neer waar integrale zorgproducten gretig worden afgenomen. Een succesverhaal dankzij visie en tijd. Heel veel tijd. Maar let op, niet te hoog bouwen want dan valt het huis om.

 

Frank Beelen begon in 1992 met B-Fysic. Een praktijk uit het niets, samen met zijn vrouw. Inmiddels bestaat B-Fysic uit negen vestigingen met ruim tachtig medewerkers. Vier vestigingen in Eindhoven met een dependance in een zorgcentrum, twee in Veldhoven, één vestiging in Oirschot, één in Waalre en een ergotherapiepraktijk in Veldhoven. Eerdere en zeker ook recente overnames passen in de visie achter B-Fysic: specialisatie opbouwen door geografisch en bedrijfsmatig te verbreden.

 

'Integrale zorg moet je beleven,

wil je het tot stand brengen'

 

 

Specialisatie vereist patiëntenstroom

Ton Gevers legt de visie van B-Fysic uit. Hij is sinds 2006 aan B-Fysic verbonden, eerst als sportfysiotherapeut. Sinds 2012 stuurt hij als teamleider een aantal vestigingen aan.

“Om een specialistisch centrum op te bouwen moet je investeren, samenwerkingsverbanden aangaan en specialisten aan je verbinden. Je zal het centrum breed in de markt moeten zetten om je patiënten binnen te krijgen. Daartoe heb je verschillende poorten nodig. Daarom hebben we onze vestigingen geografisch verspreid over Eindhoven en omgeving. Ons vestigingsbeleid voorziet daarmee in een brede basis. Met meer vestigingen kun je op elkaar terugvallen in geval van tegenvallende resultaten. Bedrijfsmatig ben je daardoor minder kwetsbaar.”

 

Dan komt de crux. “We bieden het hele pallet aan fysiotherapie aan, behalve kinderfysiotherapie. Deze brede basis hebben we financieel nodig om specialisaties op te bouwen. Dankzij een continue toestroom van patiënten creëren we financieel voorwaarden om specialistische centra op te bouwen. B-Fysic kent inmiddels een vijftal specialistische centra: in de sportrevalidatie, voor mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) zoals een CVA, voor oncologische revalidatie, bij bekkenproblematiek en bij pijnbestrijding. We leveren topzorg dankzij een heldere visie op onze bedrijfsvoering. Je bouwt een mooi huis dankzij een goede fundering.”

 

 

 

 

 

Samenwerken voorwaarde voor specialisatie

Het succes van de specialistische centra zit volgens Gevers in samenwerken en daarmee delen van kennis met andere zorgverleners uit onder meer de tweede lijn, zoals Medinello op het gebied van pijn. B-Fysic heeft in elk centrum organisatorisch de leiding: vanuit een monodisciplinaire basis in de fysiotherapie trekt B-Fysic tweedelijnszorg in de eerste lijn, in eigen huis. Anderhalvelijnszorg, niet alleen op papier maar vooral gerealiseerd in de praktijk met gezamenlijke spreekuren, multidisciplinair overleg, gedeelde dossiers en integrale bekostiging.

Gevers geeft een voorbeeld. “We hebben een centrum opgezet voor mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening. Daarin werken we samen met revalidatiecentrum Blixembosch. Dat gaat als volgt. Een jaar na opname wordt de patiënt gescreend door de revalidatiearts, de maatschappelijk werker, de verzorgende, de ergotherapeut en de fysiotherapeut. Ze vragen hoe het met de patiënt gaat en maken wanneer nodig samen een behandelplan. En met succes. Gestart als een project is het nu een gewaardeerd product, Eerstelijns Dagrevalidatie genaamd. Een mooi voorbeeld van hoe we integrale zorgproducten in de markt zetten. Onze werkwijze omvat meer dan alleen patiënten aan elkaar toebedelen. We vragen oprechte maar ook praktische betrokkenheid van alle zorgaanbieders om samen te screenen, te testen en te behandelen.”

 

Hoe meer we samenwerken en kennis delen,

hoe meer patiënten we krijgen

en hoe meer we verdienen

 

Integrale zorg is geen bedrijfsverzamelgebouw

Een praktijk met negen vestigingen zet je niet zomaar neer. Daar is lief en leed aan voorafgegaan, vertelt Beelen. Hij gelooft in samenwerken. Samenwerken klinkt prachtig maar een kritische blik in de dagelijkse praktijk leert dat het vaak gaat om een afhankelijkheidsrelatie met de medisch specialist. Hoe heeft Beelen op basis van samenwerken een goed draaiende praktijk opgebouwd?

 

“Delen, dat is het toverwoord”, zegt hij. Beelen komt net terug van een overleg bij een grote zorgverzekeraar. “Het is een kwestie van geven en nemen, elke keer opnieuw. Daaromheen heb ik mijn organisatie gebouwd. Neem ons bekkencentrum. We zijn gestart met een monodisciplinair team waaraan we een multidisciplinair team gekoppeld hebben. Zo’n samenwerking zet je niet zomaar even neer, die moet je steen voor steen opbouwen. Integrale zorg moet je beleven wil je het tot stand brengen. Zet je vijftien verschillende beroepsgroepen bij elkaar in een gebouw, zoals ik nog geen tien jaar geleden probeerde met het gezondheidscentrum, dan levert het geen integrale zorg op. Want het beste voor de patiënt wil iedereen, zolang de eigen portemonnee maar als eerste wordt gevuld.”

 

‘Je zal het centrum breed in de markt

moeten zetten om je patiënten

binnen te krijgen’

 

 

Weg met het verdienmodel

Een nogal platte ervaring die de filosofie van Beelen over samenwerken nog meer voedde. “Het gezondheidscentrum flopte omdat men niet durfde te delen. Het leek even leuk te gaan maar na een maand of wat kwam multidisciplinair overleg niet structureel van de grond. De vraag was namelijk niet: wat schiet de patiënt ermee op, maar: wie gaat dat betalen? Met zo’n instelling ga je er niet komen. Je moet tijd willen investeren. Dan kun je samenwerken en gaan groeien. Daarvan ben ik overtuigd en dat blijkt ook. De winst die ik dankzij deze tijdsinvestering maak, leg ik terug in de organisatie. Hierdoor zijn we uitgegroeid naar negen vestigingen met vijf specialistische centra.”

Waarom wil men dan nu wel investeren in tijd? Volgens Beelen komt dit door de intrinsieke motivatie van de huidige zorgverleners, die van toen zijn eruit. “Nu bestaat ons gezondheidscentrum uit super gedreven professionals die elkaar aanvullen op basis van inhoud. Samenwerken omdat ze dit expliciet willen. Omdat het niet uitmaakt bij wie de patiënt aanklopt. Geld moet niet de drijfveer zijn. Niemand heeft de regie over de patiënt, die hebben we als zorgverleners van B-Fysic samen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de patiënt.”

 

‘We vragen oprechte maar ook

praktische betrokkenheid van alle zorgaanbieders

om samen te screenen, te testen

en te behandelen’

 

Het liefst heeft Beelen iedereen op de loonlijst, niet alleen de fysio- en ergotherapeuten maar ook de huisartsen, de logopedisten en bijvoorbeeld de diëtisten. “Niet om de baas te zijn maar omdat je van het verdienmodel af moet wil je integrale zorg maximaal kunnen uitvoeren. Dan kan iedereen een eerlijke boterham verdienen. Dan kan ik bijvoorbeeld ook de uren betalen van twee revalidatieartsen met wie ik een samenwerkingscontract gesloten heb. Ze investeren in tijd omdat ze enorm enthousiast zijn over werken in de eerste lijn en geloven in de meerwaarde van onze samenwerking.”

 

Nee durven zeggen

Beelens visie gaat nog verder. Om specialistische centra in de zorg te realiseren moet je niet alleen samen kunnen werken maar ook nee durven zeggen. “Nee zeggen tegen allerhande subspecialisaties en aandachtsgebieden, en ja zeggen tegen een brede basis waarmee we de integrale zorgproducten in onze specialistische centra kunnen bekostigen. Ik financier alles vanuit de eigen organisatie en bouw aan specialistische centra mede dankzij de motivatie van andere specialisten uit de omgeving. Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Ik deel mijn filosofie met iedereen die er oren naar heeft. Zo leg ik goed onderbouwd aan huisartsen uit waarom ik hun POH nodig heb. Ik kan veel van hun vragen beantwoorden omdat ik weet waarover ik het heb. Daar hebben we jaren aan gewerkt, resultaten geregistreerd en onderzoek gedaan naar de objectieve en subjectieve meerwaarde van onze producten.”

 

‘Delen, dat is het toverwoord’

 

 

“Ik vraag softwareontwikkelaars erbij, of ze een multidisciplinair EPD kunnen bouwen. Ik betrek de industrie erbij die over tien jaar niet nog meer incontinentiemateriaal mag produceren met het oog op zorgkosten en het milieu, terwijl de vraag gaat verdubbelen. Zorgverzekeraars zijn spekkopers en werken graag mee aan het beteugelen van de zorgkosten. Op die manier wordt nuldelijnszorg opeens een business case. Daarvoor heb ik wel jaren lopen netwerken, netwerken en nog eens netwerken. In besturen gezeten, avonden van huis geweest, telkens na het vallen weer opgestaan nadat mensen er alleen zelf beter van wilden worden. Maar wel alle mobiele nummers van raden van besturen in mijn telefoon. Gunnen en gegund worden. Inderdaad, een praktijk met negen vestigingen zet je niet zomaar neer.”

 

 

 

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Meer nog dan fysiotherapie gaat het Beelen om ondernemerschap. “Ik laat me permanent adviseren en coachen. Elk jaar nemen we bedrijfsmatig alle constructies onder de loep die tot onze resultaten leiden, rekenen we diverse modellen door. Het gaat over miljoenen. Tachtig mensen die voor een inkomen van B-Fysic afhankelijk zijn. Die zekerheid moet ik borgen. En dat lukt tot nu toe aardig. We maken er met het hele team een feestje van omdat iedereen graag voor B-Fysic werkt. Mijn twee teamleiders hangen er voor mij de slingers in, ze zorgen dat alles reilt en zeilt.”

‘Om specialistische centra in de zorg

te realiseren moet je niet alleen

samen kunnen werken

maar ook nee durven zeggen

 

Dat blijkt ook wel tijdens het interview. Gevers loopt in en uit omdat B-Fysic vandaag overstapt op Intramed PLUS, de aanvullende module van Intramed. Gevers: “Alle systemen, voor agenda, declaratie en dossier, sluiten nu goed op elkaar aan. Een verademing, al kun je nooit voor ieder wat wils faciliteiten bieden. Iedereen zover krijgen, daar ligt vooral mijn hart.” En weg is hij weer. Later dit jaar voert hij nog Zorg in Zicht met het Praktijkdashboard in. Daarmee worden alle zorginhoudelijke en financiële softwaresystemen aan elkaar gekoppeld. Vanaf dat moment kunnen er binnen B-Fysic automatisch gegevens worden uitgewisseld over de kwaliteit van de zorg en over de kosten en opbrengsten ervan. Alle zorgsystemen staan bij elkaar in een zorgstraat; ze worden geleverd door Convenient, het moederbedrijf van Intramed. De boekhoudsystemen staan samen in een boekhoudstraat.

Beelen ziet in Gevers groei, een draaiende motor in het hart van zijn organisatie. Maar groter hoeft Beelen niet meer. Ook daarover laat hij zich adviseren. Toch staat hij niet stil. Beelen smeedt plannen om te gaan franchisen en gaat zijn plannen vormgeven met partners in andere delen van het land. “Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ook daarin kun je delen.”

 

 

Meer info:

 

B Fysic

 

B-Fysic Bekkencentrum

B-Fysic Bekkencentrum is een regionaal eerstelijns kenniscentrum. Op vier locaties kunnen mensen met bekkengerelateerde klachten terecht voor onderzoek, advies en behandeling. B-Fysic werkt hiertoe samen met het multidisciplinaire bekkenbodemteam in het Maxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. In dit team werken twee bekkenfysiotherapeuten van B-Fysic samen met urologen, gynaecologen, chirurgen, maag-darm-leverartsen en verpleegkundig specialisten. Eens in de twee weken voeren ze gezamenlijk overleg in het ziekenhuis.

Ook het bekkenbodemteam van de bekkenpoli van het MMC is aan het bekkencentrum verbonden. De bedoeling is dat twee bekkenfysiotherapeuten om de week poli draaien met de uroloog, de gynaecoloog, de chirurg, de pijnarts, de seksuoloog en de continentieverpleegkundige. Verder werken de bekkenfysiotherapeuten van B-Fysic Bekkencentrum nauw samen met huisartsen, verloskundigen, manueel therapeuten en kinderartsen uit de directe omgeving en met professionals van de Pipopoli van het MMC.