28 mei 2018 | Tekst: Saskia Wortelboer | Beeld: Ton Bennemeer

Lees of deel het artikel in pdf >>

 

"Artrose is niet te genezen maar je kunt er wel wat aan doen"

 

Coachende rol voor fysiotherapeut

 

In Praktijk Joosten in Waddinxveen loopt sinds enige tijd het Artrose beweegprogramma ‘ Actief bij reuma en artrose’. Een unieke combinatie van voorlichting en beweging en ruim aandacht voor gedragsverandering. En ook na het programma wordt de patiënt niet losgelaten. Met een aantal follow-up momenten worden doelen en het thuisprogramma geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Patiëntengroep

Bij Praktijk Joosten zien ze een mix van patiënten met knie- en heupartrose.

De meeste artrose patiënten komen nu nog op eigen initiatief op het programma af. Vaak gestuurd door familie of vrienden of naar aanleiding van de folder. Zij worden dan voor een verwijzing naar de huisarts of specialist verwezen en komen dan terug in onze praktijk voor fysiotherapie.

 

Praktijkeigenaar Danielle Deuss vertelt; ‘De meeste artrose patiënten die wij in de praktijk zien zijn 60+ers. Sommigen van hen zijn nog erg actief en voldoen zelfs aan de Norm Gezonde Bewegen, maar meestal bewegen de artrose patiënten die wij zien nog maar nauwelijks. Dat heeft écht te maken met de aandoening en de pijn die ze daarbij ervaren.’ 

 

 

 

 

Het programma; twee stromen

De deelnemers aan het artroseprogramma bij Praktijk Joosten krijgen voorafgaand aan het programma een uitgebreide individuele intake waar vooral wordt gekeken naar het beweegpatroon. Er wordt een uitgebreid profiel van de patiënt gemaakt aan de hand van een gesprek en een aantal metingen.

Aan de hand van de uitkomsten is een A- of en B-traject mogelijk: mensen die voldoende of mensen die onvoldoende bewegen. Sommige mensen zijn zo onbekend met bewegen dat ze in een derde categorie vallen. Deze groep start met reguliere fysiotherapie. Daar werken we eerst aan de beweeglijkheid en pijndemping voordat de patiënt in één van de (beweeg-)trajecten kan starten.

 

‘Patiënten die al voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) plaatsen we in het A-traject. Wij geven hen informatie wat artrose is en wat zij er zelf aan kunnen doen. De activiteiten die de patiënt op dit moment al doet nemen we uitvoerig onder de loep en we kijken wat we kunnen verbeteren.  Hierin wordt de patiënt dan gecoacht. Hij oefent dan zelfstandig buiten de praktijk. We spreken een aantal terugkom-momenten af. Daarbij testen we de patiënt opnieuw en stellen de adviezen en huiswerkoefeningen bij‘.

 

Voor de patiënten die niet aan de NNGB voldoen is er het B-traject. In een tijdsbestek van 6 weken krijgt de patiënt een groepsprogramma aangeboden. Naast een uurtje fysieke training, gericht op het verbeteren van spierkracht van de spieren rond heup en knie in combinatie met opbouwen van conditie, krijgt ook deze patiënt informatie over artrose. Hetzelfde als de patiënten in het A-traject krijgen. Daarnaast gaan de therapeuten van Praktijk Joosten de groep coachen in het vinden van een beweegvorm die bij ze past. Zo gaan ze dan, naast de specifieke training in de praktijk voor fysiotherapie, nog één maar liever twee keer per week zelfstandig bewegen. ‘Wij zijn van mening dat bewegen pas vol te houden is wanneer de patiënt iets doet wat hij leuk vindt en niet wanneer hij beweegt omdat het van ons moet’, geeft Danielle aan.’

 

Na afloop van het 6-weeks programma wordt de patiënt opnieuw getest. Daarna spreekt de fysiotherapeut een aantal terugkom-momenten af voor de rest van het jaar. De vorderingen en het niveau worden dan getest en eventueel worden de adviezen en oefeningen aangepast. ‘ Het is wel de bedoeling dat de patiënt op niveau blijft of zelfs nog verbetert!’  De fysiotherapeut fungeert bij beide programma’s vooral nog als coach en niet zo zeer als therapeut. De patiënt doet het écht zelf. En dat kan! Wanneer hij maar goed wordt gemonitord en de therapeut langs de zijlijn meekijkt. Dus als coach.

 

 

Welk resultaat wordt verwacht?

Door meer te bewegen worden de gewrichten ‘gesmeerd’ en het kraakbeen beter gevoed. Doordat het spierkorset om het gewricht goed en stevig is, wordt het gewricht minder belast en wordt de belasting beter opgevangen. Het mooiste is wel dat de patiënt gaat ervaren dat bewegen leuk is en écht niet méér pijn doet. Het resultaat is dat ze minder klachten zullen ervaren van de heup en de knie.

 

‘Artrose kunnen we niet genezen maar we kunnen de patiënt wel zo monitoren en begeleiden dat ze zelf hun leven met artrose een beetje makkelijker kunnen maken. Gewoon door meer te bewegen. Uiteindelijk moeten ze het zelf doen, wij helpen ze alleen een beetje op weg!’

 

Meer info: