Ondernemers in beweging

 

‘Voet- en loop analyses horen óók bij de fysio’

Een gemiddelde fysiotherapeut kijkt eigenlijk veel te weinig naar ‘voeten’, terwijl hij hier wel (deels) voor is opgeleid. Voetgerelateerde klachten en behandelingen horen daarom nu traditioneel bij de podotherapie of orthopedie thuis. Toch is er een duidelijk overlappingsgebied tussen podotherapie en preventieve fysiotherapie: de overbelastingsklachten van het bewegingsapparaat. De podotherapeut is nog niet zo lang actief op het terrein van de fysiotherapeut – het bewegingsapparaat, maar is vooral actief met corrigerende - en ontlastende hulpmiddelen, zowel gericht op de voet als op gewrichten boven de voet.

Lees het hele artikel >>
Meer informatie over LFR >>
Meer informatie over intramed >>

 

 

Twee praktijkeigenaren in gesprek met een positioneringsdeskundige

Hoe positioneer je je praktijk?

 


 

Halverwege vorig jaar bezochten praktijkeigenaren Hans Poelman en Frank Weijers van Medisch Trainingscentrum Zoetermeer (MTC) en Fysiotherapeutisch Trainingscentrum De Leyens (FTC) een training over het positioneringsvraagstuk van de fysiotherapie-praktijk. De training, werd gegeven door Jelmer van der Meulen (Synergie), specialist in Marketing voor dienstverleners. Hij geeft regelmatig trainingen over positionerings-vraagstukken. MoveMens bracht de drie heren aan tafel en liet hen sparren over het begrip positionering…

 

De drie mannen praten over de Golden Circle van Simon Sinek. De Golden Circle gaat uit van drie cirkels. De kern is ‘why’, daarna volgt ‘how’ en de buitenste cirkel is het ‘what’. De meest gemaakte fout is dat bedrijven beginnen met de buitenste ring (‘what’) en vervolgens naar binnen werken. Frank en Hans hebben letterlijk een schema
gemaakt met de vraag: Wat drijft ons? Waar staan we met onze praktijk? Te beginnen vanuit het waarom. De eigen
drijfveren worden gekoppeld aan het waarom van de collega’s.

Lees het hele artikel >>
Meer info over Fysiotherapeutisch Trainingscentrum De Leyens  >>
Meer info over Het Gezonde Net >>
Meer informatie over Synergie >>
 


"Wij bieden patiënten kwaliteit

 

in een vertrouwde omgeving"

FysioHolland biedt hoogstaande zorg in lokale praktijken

FysioHolland startte in 2009 als samenwerkingsorganisatie. De organisatie is een snelle groeier geweest en inmiddels vallen 46 praktijken onder FysioHolland, die zich voornamelijk in de Randstad, Gooi en omstreken en het zuiden van Nederland bevinden. Directeur Boris van der Vorst gelooft heilig in product-markt-combinaties (pmc’s). “Die maakt het ons mogelijk schaalvergroting, innovatie en kwalitatief hoogstaande zorg hand in hand te laten gaan.”
 

Lees het hele artikel >>
Meer info over FysioHolland >>
Meer info over Intramed >>


 

 

“Fysiotherapeut steeds vaker

 

een echte ondernemer”


Andullatietherapie verbetert de kwaliteit van het leven


Paul Schulting runt samen met zijn compagnon Max Go twee fysiotherapiepraktijken in Eindhoven (Muzenlaan en Cassandraplein). De twee ervaren fysiotherapeuten zoeken continu naar nieuwe methodes om hun behandelpalet uit te breiden. Een van de noviteiten in hun praktijk is de nog relatief onbekende andullatietherapie. “Deze therapie verbetert de kwaliteit van het leven bij chronische patiënten”, constateert Schulting.

 

Lees het hele artikel >>
Meer over Fysiotherapiepraktijk Muzenlaan en Cassandraplein, klik hier >>

Meer over andullatietherapie klik hier >>

 

Altijd streven naar het hoogste
 

Je zou het dienstenpakket van Medifit Fysiotherapie kunnen onderverdelen in drie hoofdtakken: Sport, Chronisch en Revalidatie. Er zit bijvoorbeeld een oncologische fysiotherapeut in het team, evenals een specialist in reumaklachten. Lard: “Ook deze fysiotherapeuten zijn zeer actief als het gaat om oefenen en het verbeteren van de belastbaarheid.” Naast gespecialiseerde kennis biedt Medifit Fysiotherapie ook een breed scala aan moderne behandelapparatuur. Op drie locaties heeft Medifit Fysiotherapie zelfs de beschikking over een zwembad, waar patiënten die dat nodig hebben, gebruik van kunnen maken.

Lees het hele artikel >>
Meer info over Intramed PLUS >>
Meer info over Medifit Fysiotherapie

 

 

Continu bezig met nieuwe

 

ideeën en producten

Fysiotherapeut Stephan Rayer is het type duizendpoot. Sinds een kleine vijftien jaar is hij actief in de fysiotherapie. Inmiddels heeft hij vier vestigingen in de Randstad. Bij Rayer is het ontwikkelen van nieuwe ideeën en producten een belangrijke pijler in zijn bedrijfsvoering. Zo was hij de eerste fysiotherapeut in zijn regio die Extracorpereal ShockWave Therapy (ESWT) als revolutionaire behandelmethode toepaste. ”Ik denk dat de schokgolftherapie een vaste waarde gaat worden in de fysiotherapie”, meent hij.  Fysiotherapeut Rayer behandelt met Extracorpereal ShockWave Therapy en is actief lid van IMPULS (Nederlandse verwniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie).

 

De toekomst is aan ketenbrede zorgproducten

 

De fysiotherapie als werkveld, als branche, gaat veranderen. Nog meer dan nu het geval is, zal kwaliteit in de toekomst het verschil maken. Binnen de praktijken zijn dan vooral specialisten werkzaam, ook in de ondersteunende en aanvullende functies. En declareren-per-behandeling houdt op te bestaan. Aldus de visie van fysiotherapeut en ondernemer Randy Stofberg (32) uit Brunssum.

“We gaan naar zorgtotaalproducten”, licht Randy verder toe. “Naar fysiotherapieproducten waarbij vooraf afspraken zijn gemaakt over het resultaat, de benodigde inspanning, de tijdsduur en natuurlijk over de daarbij passende vergoeding. Om dit geheel te bepalen, te evalueren en bij te sturen, neemt het belang van onderbouwing nog verder toe.”

FysioStofberg heeft meerdere vestigingen in Limburg (o.a. een maatschap met Cyriel Dubislav) en Noord Brabant. De blik van fysiotherapeut en ondernemer Randy Stofberg (32) is echter op heel Nederland gericht. Dat uit zich in zijn samenwerkingsverbanden en in zijn deelname aan KetenZorgplan: www.fysiozorgplan.nl


Lees het hele artikel

Meer info over FysioStofberg

 

 

Miriam Donders Fysiotherapie
"Als fysiotherapeut is je werk nooit af"

Het zorgcollectief van Miriam en Patrick bestaat inclusief henzelf uit twaalf personen; ieder heeft een eigen specialisme. De nieuwbakken vestiging in Huissen bevindt zich in een medisch centrum, waar onder andere een apotheek, tweetal huisartsenpraktijken, een centrum voor medische diagnostiek en podotherapie zijn gehuisvest. Alle medici dus dicht bij elkaar.

 

Lees het hele artikel

Miriam Donders Fysiotherapie
Lees meer over kwaliteitszorg klik hier

 

 

Van behandelaar naar ondernemende behandelaar

Fysiotherapeutisch Medisch Centrum Verzijden heeft sinds vorig jaar een prachtige nieuwe ruimte  betrokken in Boxtel. Peter Verzijden is de naamgever én oprichter van het centrum. Verzijden is als fysiotherapeut steeds meer ondernemer en steeds minder behandelaar. En volgens de inwoner van Boxtel is dat wel nodig: “Tegenwoordig wordt er meer van je gevraagd als ondernemende fysiotherapeut.”

 

Meer info over de praktijk van Peter Verzijden, klik hier >> 
Meer weten over shock wave, klik hier
Lees het hele artikel: klik hier >>

 

‘Echte aandacht geven, daar zijn we sterk in’

Fysio-Ermelo Prins & Staal is gelegen in een schitterende, lommerrijke omgeving. De toekomst ziet er veelbelovend uit en de nieuwbakken eigenaren staan te trappelen om zich met Fysio-Ermelo te onderscheiden in Ermelo en omstreken. Maar niet op elk gebied. “Liever de beste in een paar specialismen, dan gemiddeld in alles.”

 
De lange adem van de orthopedisch manueel therapeut

Als een echte detective speurt Jan Bakker, orthopedisch manueel therapeut in hart en nieren, onvermoeibaar naar de oorzaak van bewegingsklachten. Een tijdverslindende bezigheid. “Je moet prettig gestoord zijn om dit te doen”, meent hij. “Jammer dat vooral de zorgverzekeraars aandringen op snelle resultaten op de korte termijn. Dat vind ik een verkeerde vorm van zuinigheid.”

 

 

Rens van Wijngaarden :
"
Kinderen moeten lol hebben
in bewegen"

 “Oefentherapie moet speels zijn. Je moet er plezier in hebben. Als therapeut, maar vooral ook als patiënt. Dat mis ik vaak in de reguliere fysiotherapiepraktijk.” Rens van Wijngaarden is kinderoefentherapeut en een eigenzinnige, maar vooral bevlogen zorgondernemer.

“Ik doe gewoon wat ik leuk vind”, zegt Rens van Wijngaarden. “Mijn ideaal is om kinderen met motorische problemen zo goed mogelijk te begeleiden. Als ik daarmee succes boek, geeft dat een grote kick.” Van Wijngaarden is oprichter en  eigenaar van Kind en Motoriek, een praktijk met 24 oefentherapeuten, verdeeld over verschillende locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

 

Remco Otten:
"Goede diagnostiek vormt de basis voor elke behandeling

"Fysiotherapeut Remco Otten begon in 1996 met zijn eigen eenmanspraktijk. Toen zijn broer Arjan in 1998 zich met de bedrijfsvoering ging bemoeien, kreeg de onderneming echt vleugels. Inmiddels staan de broers aan het hoofd van een onderneming met 52 medewerkers en drie vestigingen in Etten-Leur, Hoeven en Roosendaal: Axis Fysiotherapie. Hun specialiteit: gedegen diagnostiek met behulp van echografie. En de ambities zijn nog lang niet uitgeblust. Remco: “Ik droom van een diagnostisch centrum dat de schakel kan vormen tussen de huisarts en de tweede lijn, zoals de orthopeed of de orthopedisch chirurg.”Lees het hele artikel >>

Dirk Jan de Jong:
Samenwerken en communicatie: dát zijn de sleutelwoorden”

Je kunt gerust zeggen dat ondernemer Dirk Jan de Jong, van Fysiotherapie Sweelinckplein in Den Haag, in veel gevallen vóórloopt op de

ontwikkelingen in de branche. Zo was hij bij de start in ’93 al bezig met ketenzorg, begon hij als een van de eersten met een FysioRoadmap en momenteel is hij in gesprek met zorgverzekeraars om vaste afspraken te maken. De term die je vaak hoort als je hem spreekt over de ontwikkelingen in de branche is ‘samenwerken’. “Om tot kwaliteitsverbetering te komen, goede afspraken te maken voor alle partijen en protocollen vast te leggen, moeten we samenwerken. Met andere praktijken, met specialisten en met de zorgverzekeraars. Wellicht is hier een belangrijke rol weggelegd voor de netwerken.”

Lees verder >>

 

Geert-Jan van der Sangen: "Volg je hart!"
Pleidooi voor meer plezier in je werk en je leven

What makes you tick?’ Wat maakt dat je elke morgen je bed uitkomt en naar je werk gaat? Na een gesprek met Ludo Daems en Geert-Jan van der Sangen besef je dat het ideale antwoord zou moeten zijn: omdat je tussen 9 en 5 de kans hebt te werken aan de verwezenlijking van je eigen idealen.  

 

 

Lees verder >>

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FysioStofberg heeft meerdere vestigingen in Limburg (o.a. een maatschap met Cyriel Dubislav) en Noord Brabant. De blik van fysiotherapeut en ondernemer Randy Stofberg (32) is echter op heel Nederland gericht. Dat uit zich in zijn samenwerkingsverbanden en in zijn deelname aan KetenZorgplan: www.fysiozorgplan.nl