Nieuwe benchmark Fysiotherapie focust op bedrijfseconomische resultaten
 

‘Voortaan kun je appels

 

met appels vergelijken’


In veel branches komt benchmarken op grote schaal voor. Het proces van voortdurend en systematisch meten en vergelijken met andere organisaties is ook voor fysiotherapiepraktijken niet geheel nieuw. Zo houden we lezers van MoveMens al op de
hoogte van de laatste cijfers en ontwikkelingen van ParaBench. Naast behoefte aan het toetsen van kwalitatieve aspecten van de dienstverlening bleek er een groeiende behoefte te bestaan aan het vergelijken van bedrijfseconomische resultaten.
Vandaar de nieuwe benchmark Fysiotherapie...
 

 

Eén van de deelnemende praktijken aan de pilot, die onlangs werd afgerond, is Van de Kamp en Lolkema, praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie. In hun praktijk in Putten spreken we in het bijzijn van Ceryl Eurelings, consultant bij Het Gezonde Net, met eigenaren Klaas van de
Kamp en Johan Lolkema.

 

 

Eerder verscheen in relatie tot cijfers:
Zonder helder overzicht van bedrijfsprocessen geen inzicht in financiële ruimte

 

Lees meer:

 

Eerder verscheen inrelatie tot cijfers:

 

 

 

Eerdere uitgaves  van dit thema:Fysiotherapie in zwaar weer?
Omzet daalt over de hele linie, maar terugval biedt ook kansen
Lees meer >>
 

Schokkende daling reumabehandelingen
Sinds 2010 schommelde het aantal behandelingen voor mensen met de chronische aandoening reuma per kwartaal gemiddeld tussen de 3 en 4%.

Lees meer >>

 

Benchmarken in de paramedische sector dient macro doelen

Met benchmarken voor de paramedische sector is het sinds begin van dit jaar mogelijk om op grote schaal prestaties van ondernemers af te zetten tegen andere praktijken

 

De eerste cijfers voor de benchmark zijn bekend

Eerste concrete cijfers van 90.000 patiënten, die met 105.000 klachten die in ruim 70 praktijken kwamen voor een behandeling.

 

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

De Fysio Prestatie Monitor meet inmiddels 2,5 jaar de ervaringen van patiënten in de fysiotherapiesector.

Lees het hele artikel: >>

 

De grijze druk
De druk wordt steeds hoger wat betekent dat er dus een steeds kleiner percentage jongeren de groeiende groep ouderen moet ondersteunen.

Voor het hele artikel: klik hier>>

 

 

Hoe is de stand in de zorgmarkt?
Wat kost de zorg in Nederland?

Voor het hele artikel: klik hier>>

 

'De wereld van de zorgverzekeraars'
Voor het hele artikel: klik hier>>

 

 

De cijfers uit het artikel 'Wat kost de zorg in Nederland?', 'De wereld van de zorgverzekeraars' en 'Hoe is de stand in de zorgmarkt' zijn ter beschikking gesteld en van commentaar voorzien door MarketConcern en Van Spaendonck.