Landelijk gezien meer patiënten

 

en meer zittingen!

 

 

Met benchmarken voor de paramedische sector kunnen we op grote schaal prestaties en cijfers vergelijken van grote groepen ondernemers en praktijken. ParaBench is er 100% voor en door de fysiotherapiepraktijken. Met deze cijfers kunnen we de markt in kaart brengen en op grote schaal prestaties vergelijken. Deze cijfers worden NOOIT gedeeld met zorgverzekeraars. We willen met  ParaBench meer inzicht geven in hoe een praktijk scoort, ook t.o.v. andere praktijken. Hoe meer aangesloten praktijken (op dit moment 450), hoe beter het beeld dat we u kunnen schetsen. Totaal gaat het om 397.777 patiënten en 473.669 klachten. Intramed PLUS gebruikers kunnen zelfs gratis gebruik maken van ParaBench.

 

Minder uitgestelde zorg?

 

Er zou sprake kunnen zijn van minder uitgestelde zorg, nu patiënten steeds meer kennis nemen van aanvullende verzekeringen met bijbehorende behandelingen die worden vergoed. Zeker met het gegeven dat het  behandelgemiddelde niet meer daalt, zijn er landelijk gezien dus meer patiënten én meer zittingen. Dat is positief!

De positieve cijfers vertellen ook dat het niet zo veel zegt als een praktijk in het eerste kwartaal van dit jaar bijvoorbeeld

6% meer zittingen kon noteren. Uit grafiek 2 blijkt dat het landelijk gemiddelde in deze periode rond de 10% ligt, dus soms kan een groeicijfer betrekkelijk zijn.

 

Lees het hele artikel >>
Meer informatie over parabench >>

 

 

Eerder verscheen in relatie tot cijfers:

 

 

 

 

De gegevens uit deze artikelen worden aangeleverd vanuit Intramed.
Meer info of ook deelnemen? Klik hier >>

 

Eerdere uitgaves met dit thema:

Benchmarken in de paramedische sector:
Zorgconsumptie kan iets stijgen, maar oorzaak is zorgelijk
Lees meer >>
 

Benchmarken in de paramedische sector:
Tijd om te ondernemen voor de fysiotherapeut
Lees meer >>


Benchmarken in de paramedische sector:
Totale zorgconsumptie in kaart brengen
Lees meer >>


Benchmarken in de paramedische sector:
Daling aantal zittingen zet ook in 2013 door

Lees verder >>

 

Schokkende daling reumabehandelingen
Sinds 2010 schommelde het aantal behandelingen voor mensen met de chronische aandoening reuma per kwartaal gemiddeld tussen de 3 en 4%.

Lees meer >>

 

Benchmarken in de paramedische sector dient macro doelen

Met benchmarken voor de paramedische sector is het sinds begin van dit jaar mogelijk om op grote schaal prestaties van ondernemers af te zetten tegen andere praktijken

 

De eerste cijfers voor de benchmark zijn bekend

Eerste concrete cijfers van 90.000 patiënten, die met 105.000 klachten die in ruim 70 praktijken kwamen voor een behandeling.

 

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

De Fysio Prestatie Monitor meet inmiddels 2,5 jaar de ervaringen van patiënten in de fysiotherapiesector.

Lees het hele artikel: >>

 

De grijze druk
De druk wordt steeds hoger wat betekent dat er dus een steeds kleiner percentage jongeren de groeiende groep ouderen moet ondersteunen.

Voor het hele artikel: klik hier>>

 

 

Hoe is de stand in de zorgmarkt?
Wat kost de zorg in Nederland?

Voor het hele artikel: klik hier>>

 

'De wereld van de zorgverzekeraars'
Voor het hele artikel: klik hier>>

 

 

De cijfers uit het artikel 'Wat kost de zorg in Nederland?', 'De wereld van de zorgverzekeraars' en 'Hoe is de stand in de zorgmarkt' zijn ter beschikking gesteld en van commentaar voorzien door MarketConcern en Van Spaendonck.