26 mei 2015 | Tekst: Martijn Plantinga  en Kris Ubink | Beeld: Intramed |  www.movemens.nl

 

Met benchmarken voor de paramedische sector kunnen we op grote schaal prestaties en cijfers vergelijken van grote groepen ondernemers en praktijken. In dit artikel blikken we aan de hand van de meest recente cijfers met enkele grafieken terug op 2014 en kijken we vast vooruit naar 2015. ParaBench is er 100% voor en door de fysiotherapiepraktijken. Met deze cijfers kunnen we de markt in kaart brengen en op grote schaal prestaties vergelijken. Deze cijfers worden NOOIT gedeeld met zorgverzekeraars. We willen met ParaBench meer inzicht geven in hoe een praktijk scoort, ook t.o.v. andere praktijken.

 

Hoe meer aangesloten praktijken (op dit moment bijna 500), hoe beter het beeld dat we u kunnen schetsen. Totaal gaat het om 347.867 patiënten en 502.052 klachten (cijfers van 2014). Intramed PLUS gebruikers kunnen zelfs gratis gebruik maken van ParaBench.

 

Directe toegang fysiotherapie 2011-2014

 

In figuur 1 zien we de DTF trend (directe toegang fysiotherapie) van 2011 tot 2014. Hierbij vallen enkele cijfers op die positief zijn te noemen. Zo blijkt dat meer dan de helft van het aantal patiënten zonder chronische klachten al rechtstreeks, zonder verwijzing bij de fysiotherapiepraktijk binnenkomt. We kunnen hieruit concluderen dat de fysiotherapeut goed gevonden wordt door de patiënt. Er is bovendien te zien dat de lijn nog steeds stijgt.

 

Verloop zittingen 2012-2015

 

In figuur 2 zien we het verloop van het aantal zittingen tussen de jaren, waarbij 2012, 2013 en 2014 in het geheel zijn opgenomen. Van 2015 zijn bovendien de cijfers van het eerste kwartaal meegenomen. Waar in het eerste kwartaal van 2013 ten opzichte van 2012 een lichte daling was te zien, is het aantal zittingen het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Een goede ontwikkeling voor de fysiopraktijk. Ook het aantal patiënten is in 2014 gestegen. Het aantal patiënten ging met ongeveer 8% omhoog. Van 2015 zijn de cijfers van het eerste kwartaal meegenomen in de grafiek. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 lijkt het aantal zittingen behoorlijk teruggelopen. Echter, in 2013 en 2014 telde januari 22 werkdagen ten opzichte van 21 werkdagen in 2015. Wanneer dit in de cijfers wordt meegenomen is de daling ‘slechts’ 1,9%, wat dus wel meevalt. Afgezet tegen 2012 als basisjaar zien we bovendien dat het totaal aantal zittingen wel is gestegen.

 

Ontwikkeling behandelgemiddelden chronisch / niet chronisch

Figuur 3 toont de ontwikkeling van de behandelgemiddelden tussen 2010 en het einde van 2014. Deze zijn onderverdeeld in chronisch en niet chronisch. De dalende trend in behandelgemiddelden bij niet chronische klachten, lijkt in 2014 gestopt en is zelfs licht gestegen. De afgelopen jaren steeg het aantal patiënten harder dan het aantal zittingen, maar dat verschil is verdwenen. Dit is nu meer in lijn met elkaar. De ontwikkeling van de chronische behandelingen lijkt de afgelopen jaren redelijk stabiel, terwijl de gemiddelden niet chronisch in 2014 duidelijk hoger lag ten opzichte van het jaar ervoor.

 

Generalistische Basis GGZ

Nieuw is de benchmark voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Afbeelding  hieronder toont het nieuwe dashboard voor de GBGGZ, waarin diverse nieuwe functionaliteiten, specifiek voor deze beroepsgroep, zijn opgenomen.

 

Meer info: