25 oktober 2017 | Tekst: Martijn Plantinga | Foto: Wim van IJzendoorn

Lees het artikel in pdf

Combineer zorg en welzijn en forceer een win-win situatie

 

‘We moeten meer multidisciplinaire samenwerkingen zoeken, maar liefst wel zelf de regie houden.’ ‘In de toekomst gaan we meer naar doelgroepgerichte zorg, gestuurd op outcome.’ Dit waren enkele conclusies in het artikel over de toekomst van de fysiotherapie in de vorige MoveMens. Ron van Leeuwen, fysiotherapeut en manueel therapeut laat zien hoe je deze conclusies in de praktijk brengt.

 

In 1998 streek Ron van Leeuwen met zijn fysiotherapiepraktijk ‘Fysiotherapie Galecop Ron van Leeuwen’ neer in Nieuwegein. Al snel beschikte de praktijk over twee locaties in de wijk Galecop. Naast praktijkhouder was (en is) Ron tevens docent fysiotherapie aan de Hogeschool Leiden. Voldoende patiënten, een gezellige wijk, niets aan veranderen zou je zeggen. Maar niets is minder waar. In 2015 kocht Ron samen met twee huisartsen het oude buurthuis genaamd de Boog. Na een intensieve verbouwing verruilde hij zijn twee locaties voor één nieuwe praktijk en sinds 1 oktober 2016 runt hij het Zorg & Buurtplein Galecop samen met de huisartsen en welzijnsorganisatie MOvactor. Want zorg en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, aldus Ron.

 

Lucht, licht en ruimte

Bij binnenkomst in het splinternieuwe Zorg & Buurtplein in ‘de Galecopperboog’ valt direct het open en huiselijke karakter op. De mensen lopen hier letterlijk in en uit voor een bezoek aan de huisarts of fysiotherapeut, maar ook voor een kopje koffie, de buurtlunch of een yogales. Het moderne pand wordt gedeeld door de fysiotherapiepraktijk van Ron van Leeuwen, 2 huisartsen en MOvactor. Daarnaast bevinden zich in het pand nog meer zorgaanbieders: een bedrijfsarts, een diëtiste, een podoposturale therapeut, een bloedprikpunt, maar ook een jeugdpsycholoog en een praktijkondersteuner GGZ/Somatiek. Uiteraard heeft iedere partij zijn eigen bezoekers, klanten en patiënten, maar alles straalt eenheid uit. Zo ligt overal in het pand dezelfde strakke vloer, maar waar de huisartsen een groen detail in de tegel hebben, heeft de fysiotherapie een blauw accent en welzijn rood.

 

“Lucht, licht en ruimte zijn zeer belangrijk geweest bij de verbouwing en inrichting van het nieuwe Zorg & Buurtplein”, vertelt Ron. Zijn fysiotherapiepraktijk bevindt zich op de eerste verdieping van het pand. “We hebben letterlijk over alles nagedacht en alle werknemers betrokken bij de inrichting. Zo hebben we het aantal noodzakelijke behandelkamers eerst intern besproken, hebben we bewust gekozen voor een compacte oefenzaal en is de verlichting eerst uitvoerig geïnventariseerd en getest. Licht van buiten is natuurlijk heel anders dan licht van binnen. We hebben daarom besloten tot een modern verlichtingssysteem dat eenvoudig kan worden bijgesteld, afhankelijk van de gewenste lichtsterkte. Licht zorgt altijd voor een bepaalde stemming. We kunnen het zelfs aanpassen aan de gemoedsrust van de patiënt of de aard van de behandeling.”

 

Verder zijn alle kamers voorzien van een Sonos systeem. Net als de verlichting heeft ook muziek een grote invloed op de sfeer. De therapeuten kiezen zelf hun muziek. Waar bij de ene patiënt een rustig achtergrondmuziekje past, heeft iemand die hard aan het oefenen is op bijvoorbeeld de hometrainer in de oefenzaal liever een ‘up tempo’ nummertje. Kortom, over elk detail is nagedacht en alles is vooraf uitvoerig besproken met de architect.

 

 

 

Vrijwilligers

Aan de grote, gezellige leestafel schuift ook Marije Ewald aan. Zij beheert namens welzijnsorganisatie MOvactor, Buurtplein Galecop. MOvactor organiseert diverse programma’s voor de buurtbewoners op het gebied van participatie en welzijn. Vrijwel alle activiteiten worden georganiseerd met vrijwilligers. Het aanbod is zeer divers en activiteiten worden meer dan eens door wijkbewoners zelf aangedragen. Marije: “Onlangs tijdens de buurtlunch bleek bijvoorbeeld dat er meerdere mannen weduwnaar waren. Die, zoals ze zelf aangaven, nog geen ei konden bakken. Nu gaan we kijken of we hier iets mee kunnen doen, zoals bijvoorbeeld de activiteit op een ander buurtplein ‘Mannen met pannen’. Ron: “Dat is de kracht van het centrum. Waar we vroeger vooral vanuit onszelf redeneerden, ik bied fysiotherapie aan en wie een therapeut nodig heeft kan langskomen, stellen we nu de vraag: Wat heeft de wijk nodig? Gezondheid is meer dan je arm niet kunnen bewegen. Misschien hebben je gezondheidsklachten wel een mentale oorzaak. Nu we zorg en welzijn samen aanbieden kunnen we elkaar duidelijk versterken en ook bezoekers naar elkaar doorverwijzen.”

 

Heropening

In Nieuwegein heeft elke wijk een eigen buurtplein. Ron: “Toen gemeentes, met name door de Wmo, steeds meer verantwoordelijkheden en taken kregen, zag je op verschillende plekken initiatieven ontstaan. Vooral met vrijwilligers. Tot 2016 had je in onze wijk Buurtcentrum De Boog, dat werd gerund door MOvactor. Toevallig raakte ik in gesprek met de directeur van MOvactor, Dennis Duiker. Net als ik geloofde hij heilig in de combinatie zorg en welzijn. Persoonlijk liep ik hier al vele jaren mee rond, dus ik was blij dat hij hetzelfde gedachtegoed had. Een Zorg & Buurtplein, dat moest het worden! We hebben uitvoerig onderzoek gedaan. Eerst een haalbaarheidsonderzoek, waarbij we gelukkig alle medewerking kregen van de gemeente, bewonersvergaderingen, inloopavonden… Aangezien er al een buurtcentrum bestond, was het natuurlijk zaak om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Bij een verandering zijn mensen vaak sceptisch en gezien het belang van vrijwilligers moest iedereen mee in de plannen. Gelukkig waren de reacties zeer positief. Uiteindelijk heb ik het pand samen met 2 huisartsen gekocht van de gemeente en hebben we MOvactor bereid gevonden om te participeren en ruimtes te huren. In 2016 vond een feestelijke heropening plaats van het buurtcentrum en werd de officiële naam Zorg & Buurtplein Galecop.

 

De saamhorigheid in het centrum is groot. Marije: “Elke maandag hebben we hier onze buurtlunch. Daar schuiven 25 tot 30 mensen bij aan, waaronder elke maand een aantal fysiotherapeuten. Ook de winkeliers hier verderop dragen hun steentje bij door middel van sponsoring van sommige activiteiten, zoals onlangs onze zomerbingo. We werken vooral vraaggericht. Wat willen de buurtbewoners? Het resultaat is een bomvolle activiteitenkalender, met activiteiten voor jong en oud. Zo hebben we onder andere een dreumes inloop voor kinderen van 0-4 jaar (bij een naastgelegen basisschool), een speelmiddag voor 4-12 jaar, diverse MBVO activiteiten (meer bewegen voor ouderen), Yoga, Zumba, Koersbal en verschillende inloopactiviteiten voor ouderen (creatief, spelletjes). Daarnaast helpen onze vrijwilligers de ouderen met allerhande problemen als computers, belastingaangifte, maar is vooral de inloopfunctie belangrijk. Mensen komen hier spontaan binnen voor een kopje koffie of een praatje.” Ron: “Ik loop hier ook regelmatig binnen. Je wilt toch weten wat er leeft. Niet alleen op gezondheidsvlak, maar ook op het gebied van welzijn. Dit heeft namelijk ook grote invloed op je lichamelijke gesteldheid.”

 

Naast de huisartsen en fysiotherapeuten zitten in het centrum ook een diëtiste, een podoposturaal therapeut en een kinderpsycholoog. Ron: “De kans is groot dat we in de toekomst nog meer disciplines in huis hebben, maar in één ding ben ik heel stellig. Je moet niet vanuit financieel oogpunt bij elkaar gaan zitten. Natuurlijk krijgen wij door de aanwezigheid hier ook nieuwe klanten over de vloer. Anderzijds kunnen we patiënten in de praktijk wijzen op de vele activiteiten en mogelijkheden die MOvactor mogelijk maakt. We versterken elkaar, maar financiën zijn niet de reden dat we hier samen zitten. Als ik alleen veel geld wilde verdienen, had ik beter mijn oude praktijken kunnen behouden.”

 

 

 

 

Elkaar versterken

Hoe duidelijk je een en ander ook zelf in kaart hebt, soms moet je een beetje geluk hebben, meent Ron. Op een gegeven moment vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Door de Wmo moesten gemeenten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis konden blijven wonen. Initiatieven op het gebied van begeleiding en dagbesteding waren meer dan welkom. Ron: “Wat ook zeker in ons voordeel heeft gewerkt, is de positieve instelling van de gemeente Nieuwegein. Vanaf onze eerste initiatieven waren zij zeer bereidwillig om mee te denken en het plan voor een Zorg & Buurtplein uit te werken. Bovendien moesten zij natuurlijk ook bereid zijn om de Galecopperboog aan ons te verkopen. Anders was het hele plan waarschijnlijk niet door gegaan. Voorlopig is iedereen zeer tevreden met het resultaat. Niet alleen de betrokken partijen, maar ook de vrijwilligers en vooral de bezoekers hebben hun weg gevonden. Het streven was een betekenisvolle ruimte waar zorg en welzijn samen komen. Ron: “Daar zijn we in geslaagd en dat zien we dagelijks terug. We lopen veel bij elkaar binnen en helpen elkaar waar mogelijk. We ‘sturen’ niet alleen van boven naar beneden, maar ook andersom. Het is praktisch, dat als er bij de computer-inloop van MOvactor iemand aangeeft dat er sprake is van pijn in de arm, je kan doorsturen. Je loopt de trap op of pakt de lift en je zit bij de fysiotherapeut. Andersom kan ik mijn patiënten wijzen op verschillende bewegingsactiviteiten die hier worden georganiseerd. Zo blijven ze langer fit en hebben ze minder zorgconsult nodig. “We kunnen het echt per individu bekijken. Wil iemand graag meer bewegen, maar is er geen budget voor de sportschool? Dan kunnen ze voor een klein bedrag hier beneden bij MOvactor komen sporten. Heb je voldoende budget en spelen de kosten geen rol, dan verwijzen we iemand door naar een personal trainer. Ook kun je gebruik maken van de buurtsportcoach. Via een beweegintake kunnen we kijken welke sport of welk beweegaanbod bij je past. Ik zei al eerder dat geld of meer patiënten absoluut niet de drijfveer zijn geweest, maar meer de visie die ik heb op zorgverlening. Wel is het natuurlijk prettig om via het centrum nieuwe patiënten te verwelkomen. Door de druk van de zorgverzekeraars heb je de laatste jaren feitelijk voor hetzelfde geld meer instroom nodig.”

 

Financiering

Is er geen gevaar dat hij straks van alles en nog wat doet, behalve waarvoor hij uiteindelijk is opgeleid? Ron: “Ik geef als enige fysiotherapeut in Nieuwegein twee dagen les aan de Hogeschool Leiden. Daardoor blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in ons vak. Verder heb ik twee dagen ingepland om zelf te behandelen. De overige tijd ben ik praktijkmanager en ‘regisseur’. Sommige fysio’s zullen misschien liever de hele week behandelen, maar ik vind deze combinatie heel mooi. Het geeft mij de mogelijkheid om mijn visie op de zorg optimaal te ontplooien. De zorg zou in heel Nederland anders gefinancierd moeten worden, maar dat is helaas nog niet het geval. Ook vind ik dat dit soort initiatieven best beloond mogen worden. Misschien moet je wel naar wijkcontracten. Voorwaarde is dan dat je moet bewijzen dat je bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit van leven.” Hoe zou dat in de praktijk moeten gaan? “We kunnen projecten gaan neerzetten, waarbij we 0-metingen doen, waarbij je na verloop van tijd d.m.v. uitkomstindicatoren kan laten zien wat het resultaat is van je interventie. Wanneer je dat kunt aantonen, moet je dit terugzien in de tarieven.”

 Marije: “Bij de huidige zorgvragen komt steeds meer welzijn kijken. We kijken nu in de hele zorgsector vooral naar oorzaken. Ben je niet gelukkig? Kamp je met burn-out verschijnselen? Veelal helpt meer medicatie niet. Vervang de extra pillen en kijk naar de oorzaak. Vaak heeft zo iemand meer baat bij een welzijnscoach. Zo werken we hier onder andere met de aanpak ‘Welzijn op recept’. We moeten naar zelfredzaamheid. Feit dat we hier in dit gebouw zoveel verschillende disciplines hebben, kan hier een grote rol in spelen.”

 

 

 

 

 

 

Toekomst

In een vorige uitgave van MoveMens schreven we al over de toekomst van de fysiotherapie. Fysiotherapeuten zouden meer (multidisciplinaire) samenwerkingen moeten zoeken, maar daarbij wel zelf de regie houden. Fysiotherapie Galecop Ron van Leeuwen past precies in dit plaatje. Ron: “Er blijven natuurlijk altijd alternatieven. Je kunt je bijvoorbeeld specialiseren en kiezen voor een nichemarkt. Zelfs als je alleen zorg blijft aanbieden heb je zeker bestaansrecht. Maar binnen wijken van dorpen en steden geloof ik echt dat dit de toekomst is. Door zorg en welzijn te integreren kun je mensen het meeste bieden. Uiteraard heb je wel een geschikte huisvesting nodig en hopelijk krijgen we straks vanuit de zorgverzekeraars andere financieringsvormen. In ons geval zouden we hier eens voor kunnen gaan pleiten samen met de andere vijf zorg- en buurtpleinen in Nieuwegein. Het is geen geheim dat je beter functioneert in de maatschappij door gezond te blijven. We hebben in één jaar al kunnen laten zien dat er door zorg en welzijn te combineren een win-win situatie kan ontstaan voor alle betrokken partijen.”

 

Meer info:

 

 

 

 

Fysiotherapie Galecop Ron van Leeuwen

Fysiotherapie Galecop Ron van Leeuwen, vernoemd naar de gelijknamige wijk Galecop, is sinds 1998 actief in Nieuwegein. Eerst met twee locaties, maar vanaf oktober 2016 is de praktijk gevestigd in het nieuwe Zorg & Buurtplein Galecop in de Galecopperboog. Hierin zijn diverse zorg- en welzijnpartijen gevestigd. De visie van de praktijk is dat voor een goede kwaliteit van leven, naast zorg ook oog voor het welzijn van de burger moet zijn. Het nieuwe gebouw speelt dan ook een belangrijke rol om aan deze veranderingen tegemoet te treden. Het gebouw heeft een brede loketfunctie in de wijk, waar elke burger terecht kan met vragen omtrent gezondheidsproblemen, maar ook om actief deel te nemen aan de maatschappij. Specialisaties zijn o.a. manuele therapie, sportfysiotherapie, oedeemtherapie, orofaciale fysiotherapie, medische fitness en schoudertherapie.

 

 

MOvactor

MOvactor is een innoverende en inspirerende leverancier van maatschappelijke zorg en zorgpreventie. MOvactor ontwikkelt onder andere sociale programma’s als alternatief voor individuele zorg zoals Welzijn op Recept en samenlevingsconcepten in Begeleiding en Daginvulling. De organisatie is partner voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning in Zorg & Buurtplein Galecop te Nieuwegein. Doel is om mensen in beweging te zetten voor elkaar, want samenleven doe je niet alleen. De sociale professionals helpen mensen om zichzelf en elkaar op maatschappelijk gebied verder te helpen. Indien nodig wordt de hulp ingeroepen van professionele zorgverleners. MOvactor is werkzaam in de gemeenten Nieuwegein, Woerden en Oudewater.