Overzichtelijke, efficiënte en

 

betaalbare software voor de zorg

 

Intramed levert uiterst overzichtelijke, efficiënte en betaalbare software voor de zorg. Software die meer dan 19.000 professionele (para)medici ondersteunt in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Altijd up-to-date en met de zekerheid van alleen de allerbeste support door mensen die de pakketten door en door kennen.

Door de ontwikkelingen in de (para)medische markt en het inspelen van Intramed op de behoeften daarvan is Intramed verschoven van administratief pakket naar één geïntegreerde oplossing voor administratie en beroepsinhoudelijke zaken.  

Alleen software leveren daar geloven we niet in. Daar is de zorgmarkt veel te grillig voor: Continu zijn er veranderingen in de organisatie en financiering van de zorg. Die veranderingen volgen we niet alleen op de voet, we zitten er ook met onze neus bovenop. Intramed werkt daarom intensief samen met alle relevante partijen in de zorg; uiteraard met onze klanten, de diverse branche-organisaties en diverse zorgverzekeraars, de overheid en de onderzoekswereld.

 

Intramed werkt continu

aan het verbeteren

van het gebruiksgemak


Speerpunten
Speerpunten van Intramed zijn: Gemak, efficiëntie, kwaliteit, optimale proces-ondersteuning, een hoog service-niveau. Daarnaast is het gemakkelijk kunnen plannen, het delen of uitwisselen van (delen) van patiëntendossiers een veelgehoord pluspunt van onze software. Intramed werkt continu aan het verbeteren van het gebruiksgemak. Nieuwe technieken, nieuwe inzichten en vooral ervaringen van gebruikers vormen daarbij de input.


Flexibel te gebruiken
U kunt in het gebruik van Intramed zelf uw keuzes maken; u bepaalt welke functies u nodig hebt of welke u overbodig vindt. U bepaalt wie toegang heeft tot welke informatie. U kunt naar eigen inzicht de agenda, schermen, brieven, rapportages, exports etc. ontwerpen en vormgeven. Of uw verslaglegging in het patiëntendossier vastleggen volgens de richtlijnen van de betreffende beroepsvereniging of in uw eigen verslagleggingsrichtlijnen (protocollen). Kortom, Intramed levert een compleet geïntegreerd systeem voor uw gehele praktijkautomatisering dat naar uw eigen inzicht en behoefte flexibel in te richten is.


Met Intramed PLUS een compleet EPD voor fysiotherapie
Een goed EPD bevordert de inhoudelijke kwaliteit, doelmatigheid en transparantie van de zorg. Daarnaast brengt het de gezondheidstoestand van de patiënt in kaart en ondersteunt het de fysiotherapeut in klinisch redeneren en besluiten.

Met Intramed PLUS heeft u een volledig EPD waarmee u voldoet aan de “plus-contracten” van zorgverzekeraars. Heeft u de beschikking over aanvullende richtlijnen KNGF; aanvullende richtlijnen specialismen; bijbehorende meetinstrumenten en behandelrichtlijnen.


Conclusie
Intramed biedt een toekomstbestendige oplossing, die ook al anticipeert op ontwikkelingen die nog niet geheel uitgekristalliseerd zijn. Fysiotherapie is een voorloper als het bijvoorbeeld gaat om het EPD, maar binnen afzienbare tijd zullen ook andere beroepsgroepen volgen. Met de keuze voor Intramed weet de organisatie en de zorgverlener zeker dat zij voor een toekomst- en bedrijfszekere oplossing bij een service-gerichte partner heeft gekozen!

 

 

 

 

T: 0182 - 621 107

F: 0182 - 621 199

E: info@intramed.nl

W: www.intramed.nl

Postadres 
Postbus 175 | 2740 AD Waddinxveen

Bezoekadres
Noordkade 94 | 2741 GA Waddinxveen

 

Gerelateerde artikelen


Efficiënt communiceren in de multidisciplinaire zorg

eGPO is een nieuw en veilig online communicatieplatform voor zorgverleners. Vaak ontbreekt het zorgverleners die aan eenzelfde patiënt zorg bieden aan de mogelijkheid om simpel met elkaar in contact te komen. “Je kunt elkaar niet steeds bellen", aldus fysiotherapeut Ay Yin Ang.
Lees het hele artikel >>

Benchmarken in de paramedische sector

Met benchmarken voor de paramedische sector kunnen we op grote schaal prestaties en cijfers vergelijken van grote groepen ondernemers en praktijken. We willen met ParaBench meer inzicht geven in hoe een praktijk scoort, ook t.o.v. andere praktijken. Hoe meer aangesloten praktijken (op dit moment ruim 500), hoe beter het beeld dat we u kunnen schetsen. Totaal gaat het om 462.613 patiënten en 550.625 klachten (cijfers van 2014).

Lees het hele artikel >>

 

 

 

Groei in kwaliteit door Zorg in Zicht

Alles draait bij Specifiek Fysiotherapie om kwaliteit. Met het team hebben ze daarmee naam gemaakt in de regio.

Als praktijkhouders willen ze gemakkelijk door het bedrijfsproces meegenomen worden zoals ze ook hun patiënten door onze praktijk voeren en laten terechtkomen bij de juiste behandelaar. Met "Zorg in Zicht" zijn ze daarbij niet zoekende.

Lees het hele artikel >>

Dienstverlening klantvriendelijker en efficiënter

Zorgondernemers zien zich voortdurend voor de uitdaging gesteld hun dienstverlening klantvriendelijker en efficiënter te maken tegen zo gunstig mogelijke tarieven. ICTtoepassingen kunnen daarbij helpen door het behandelproces te automatiseren, de benodigde managementinformatie te ontsluiten en patiënten een aandeel te geven in hun eigen behandeling.

 

Relevante gegevens bij de hand in de geïntegreerde eerste lijn
Intramed en PharmaPartners werken samen aan een oplossing voor de geïntegreerde eerste lijn. Een van de eerste stappen is een betere uitwisseling van gegevens tussen fysiotherapeuten en huisartsen. In een latere fase volgen oplossingen voor het genereren van managementinformatie en communicatie met de patiënt.