10 augustus 2015 | Tekst: Lidwien van Loon | Beeld: Margot de Heide

www.movemens.nl

 

“Je kunt elkaar niet steeds bellen. Veel kwetsbare patiënten hebben met meer zorgverleners tegelijk te maken, maar elkaar van alles op de hoogte houden, dat gaat met bellen niet lukken. Bellen breekt in op het werk, dat is storend. Je hebt er ook gewoon geen tijd voor. Met eGPO communiceer je wanneer het jou uitkomt. Via het zorgactieplan stel je elke zorgverlener automatisch op de hoogte”, zegt Ay Yin Ang. Hij werkt ruim 15 jaar met Intramed en sinds enkele maanden ook met eGPO. 

 

Ang is mede-eigenaar van Fysiotherapie en Training Centrum Zuidwolde, een praktijk met een allround functie in Drenthe. Bijna alle specialismen zijn in de praktijk vertegenwoordigd, met specifieke aandachtsgebieden als CRPS, carpaal tunnelsyndroom en hyperhydrosis. De praktijk voorziet met acht medewerkers en twee vestigingen niet alleen in een lokale behoefte aan zorg. Ook uit omliggende gemeenten weten veel patiënten de praktijk te vinden. De praktijk is onlangs gaan werken met eGPO, een online communicatieplatform waarmee zorgverleners in de wijk samen de zorg rondom kwetsbare patiënten veilig coördineren.  

 

Communiceren kost tijd
Ang: "Ik ben met eGPO in contact gekomen via de huisartsen in Zuidwolde." Ze nemen via Huisartsenzorg Drenthe (HZD) deel aan een pilot in multidisciplinaire samenwerking. Daarin worden wijknetwerken opgezet om geïntegreerde ouderenzorg beter te borgen. De zorgverleners uit het wijknetwerk maken gebruik van eGPO. Omdat ik als geriatriefysiotherapeut veel kwetsbare ouderen behandel, vroegen de huisartsen me mee naar een kennismakingsavond over eGPO.”

Ook huisarts Truus Luten-van Overbeeke van Huisartsenpraktijk Stationsstraat in Hoogeveen is lid van HZD. Ze zegt: “Natuurlijk kun je mailen met de zorgverleners die ook bij jouw patiënt betrokken zijn, maar dat is niet veilig. En bellen kost veel tijd. Dus gingen we met HZD op zoek naar een veilig communicatiemiddel. Dat werd eGPO, ook omdat het aansluit op de informatiesystemen van onze zorgverleners. Het is alleen bedoeld als communicatiemiddel zonder dat het de eigen systemen kan beïnvloeden. En heel belangrijk, eGPO voorkomt dubbele registratie.”

 

‘eGPO is een veilig communicatiemiddels dat ook aansluit op de informatiesystemen van zorgverleners.

 

 

 


Veilig en efficiënt communiceren

Luten gaat verder: “Als je je verdiept in de zorg voor kwetsbare ouderen, dan ontstaat vanzelf de behoefte aan een beveiligd communicatiemiddel als eGPO. eGPO kan bij meer kwetsbare patiënten als een goed communicatiemiddel dienen, denk aan jeugdzorg en de psychiatrie. Hierover heeft HZD intensief overleg met diverse gemeenten en thuiszorgorganisaties in Drenthe. Het mooie is dat elke organisatie haar eigen registratiesystemen behoudt en dat er geen dossiers gedeeld hoeven te worden. Je communiceert met elkaar op een veilige en efficiënte manier, in tegenstelling tot het zorgboek dat thuis bij de patiënten ligt en waarin iedereen kan meekijken.”

 

Gezamenlijk zorgactieplan

Behalve veilig en efficiënt is eGPO volgens Luten ook simpel in gebruik. “We maken per patiënt een online zorgactieplan en delen dit dossier alleen met de zorgverleners en mantelzorgers die bij die ene patiënt betrokken zijn. Alle betrokkenen hebben zo onderling contact zonder dat ze elkaar hoeven te bellen of mailen”, zegt Luten.

Ang gaat verder: “Sinds we meedoen, weten andere zorgverleners in de wijk wat we met deze patiënten doen aan fysiotherapie. En ik weet wat de andere zorgverleners aan zorg leveren en wat er verder bij de patiënten speelt. Heb ik een specifieke vraag, dan zet ik die uit naar een zorgverlener. Die wordt automatisch geattendeerd op het geven van feedback.”

 

‘Sinds we meedoen, weten andere zorgverleners in de wijk wat we met deze patiënten doen aan fysiotherapie. En ik weet wat de andere zorgverleners aan zorg leveren.'

 

Met één klik gekoppeld

Luten vindt het een groot voordeel dat je als zorgverlener met alle betrokkenen kunt communiceren, wie het ook zijn en welke zorg er ook nodig is. “Het netwerk in de ouderenzorg is niet voor elke patiënt gelijk en dat maakt eGPO zo handig”, zegt Luten. “Je creëert per patiënt een netwerkje en wisselt informatie uit. Iedere zorgverlener kan er zijn eigen systeem op aansluiten. Ik ben vanuit mijn huisartseninformatiesysteem met één klik direct in het dossier van een patiënt.”

“Dat geldt ook voor ons als fysiotherapeuten”, zegt Ang. “De koppeling met Intramed maakt het voor ons erg gemakkelijk. Al zijn we er nog maar net mee begonnen, ik voorzie al dat het ons veel tijd gaat schelen. Er komt meer zorg in de wijk, daarin heeft fysiotherapie een belangrijke rol. Door wijzigingen in de zorgzwaartepakketten en de transitie van zorg naar de gemeente, blijven meer mensen in de thuissituatie. Daardoor zullen we meer multidisciplinair moeten gaan werken en dan komt een communicatieplatform goed van pas.”


Betere zorg voor ouderen

Luten: “Dankzij eGPO leer ik de zorgverleners in de wijk kennen. Je voegt elkaar gemakkelijk toe aan het zorgactieplan en komt zo met elkaar in contact. De communicatielijnen worden korter. Hoe je het wendt of keert, de behoefte aan een beveiligd communicatieplatform wordt steeds sterker. Elkaar blijven zien in het multidisciplinair overleg is prachtig, maar niet altijd te regelen want het kost zoveel tijd. eGPO ontlast ons, ik merk nu al dat we minder telefoontjes krijgen. En vooral, de patiënten en de mantelzorgers zijn blij. Ze hebben het idee dat we nog beter op ze letten, ook omdat ze zelf kunnen meekijken in het systeem. Het papieren zorgboek wordt hier en daar al niet meer gebruikt.” Ang sluit af. “De fysiotherapie groeit mee met de gezondheid van vooral de oudere en kwetsbare patiënt. Daarbij biedt eGPO een effectief communicatieplatform, waarmee we als zorgverleners onderling efficiënt communiceren zodat onze patiënten thuis kunnen blijven wonen.”

 

  • eGPO is één van de producten van Convenient, het moederbedrijf van Intramed. Kijk voor meer informatie op www.egpo.nl.
  • Voor overige diensten van Intramed kijk op www.intramed.nl