10 november 2015 | Tekst: Lidwien van Loon | Beeld: Peter van de Kerkhof www.movemens.nl
 

“Hulp vragen als je vastloopt, is geen taboe meer. Dat doorbreken we ook door niet bij zo’n grote instelling te horen. Naar het Riagg moeten of ‘de GGZ’ schrikt veel cliënten af. Dan moet je wel echt gek zijn. Naar een gezondheidscentrum in je eigen buurt gaan is dan veel prettiger. En zonder wachtlijst. Dankzij de dienstverlening van Intramed is het hier ook voor onze 55 medewerkers goed toeven.” Aldus Bas van de Steeg, mede-eigenaar van Silver Psychologie, een snelgroeiende eerstelijns praktijk in de GGZ.

 

Bij Silver Psychologie hebben ze een andere kijk op de praktijkvoering dan de gemiddelde zorgverlener in de GGZ. Dat merken zorgverzekeraars en ambtenaren bij gemeentes meteen. Volgens Bas van de Steeg moet je snappen dat de financiële middelen beperkt zijn. Dat niet alleen de zorg voor de cliënt centraal staat, maar ook de mogelijkheden om die zorg te financieren. Dat levert een spanningsveld op: hoe kunnen zorgverleners met het geld dat er is, zoveel mogelijk cliënten helpen? En is een langdurig traject echt noodzakelijk of zijn er zaken die cliënten ook zelf kunnen doen?

“Niet dat we cliënten zouden willen wegsturen, maar het is wel een visie die je nodig hebt om vooruit te komen”, zegt Van de Steeg. “Ik denk dat dit de reden is dat we het zo goed doen in onze regio.”

 

‘Meteen geholpen kunnen worden bleek voor

cliënten zwaarder te wegen dan financiering moeten

regelen voor de behandeling’

 

Frisse kijk

Silver Psychologie werd aanvankelijk opgezet door GGZ-psychologe Silke Bakker. Bakker voerde tot 2010 een eerstelijns solopraktijk in Tilburg. In dat jaar besloot ze te gaan uitbreiden. Ze wilde met meer collega’s samenwerken. Het idee was een praktijk met 8 spreekkamers met 10, hooguit 12 collega’s. Inmiddels is Silver Psychologie uitgegroeid tot een modern zorgbedrijf met 45 zorgverleners en 10 medewerkers in de administratie, met vestigingen in Tilburg, Breda, Leiden en 7 gezondheidscentra door het land.

Met de uitbreiding kwamen er veel zaken op Bakker af die niets met het behandelen van cliënten te maken hadden. Daarom betrok ze Van de Steeg bij de praktijk; hij is bedrijfseconoom en had als ondernemer veel ervaring in de logistiek en productie. Met een frisse blik op de GGZ trok hij de administratieve en financiële praktijkvoering naar zich toe. Een gouden greep; Silver Psychologie is inmiddels een begrip in de omgeving.

 

 

 

Right time, right place

Van de Steeg vertelt dat in 2010 de mogelijkheden voor eerstelijnspsychologen beperkt waren. Zorgverzekeraars leken het beeld te bevestigen dat eerstelijnspsychologen slechts de lichte gevallen behandelden. De zwaardere gevallen werden behandeld in de tweede lijn.

“Dat beeld had ik zelf niet, kijkend naar onze medewerkers. Ze hebben in verschillende gespecialiseerde instellingen gewerkt met diverse problematieken, dus we konden die zwaardere gevallen prima aan. Met als voordeel dat we geen wachtlijsten hadden. Meteen geholpen kunnen worden bleek voor cliënten zwaarder te wegen dan financiering moeten regelen voor de behandeling, voor zover iemand niet aanvullend verzekerd was of niet in aanmerking kwam voor ondersteuning vanuit de gemeente.”
 

‘Het mooie is dat je de software op twee manieren

kunt inrichten: als Generalistische Basis GGZ en

als Gespecialiseerde GGZ’


“Daarbij hebben we onze vestigingen zo ingericht dat het voor cliënten aangenaam is om er te komen. Geen ziekenhuisgevoel maar ontvangen worden in een moderne, warme omgeving. Veel cliënten komen naar ons toe op advies van mensen uit hun directe omgeving. Hulp vragen als je vastloopt, is niet meer zo’n taboe. We zien veel cliënten in de eerstelijns basiszorg. Kortdurend en gericht op het probleem waarmee ze komen. Zo stonden we al bekend en dat paste goed in de ontwikkelingen die vanaf 2012 in de GGZ werden ingezet.”

 

Keten optimaliseren

Die ontwikkelingen mondden uit in de invoering van de Generalistische Basis GGZ in 2014. Aan de bestaande eerstelijns GGZ werd de lichtere problematiek uit de specialistische tweede lijn toegevoegd, de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Een deel van de cliënten uit de tweede lijn kwam daardoor in aanmerking voor de basiszorg.

“Aan de buitenkant van onze praktijk zien cliënten niet of het om de Generalistische Basis of Gespecialiseerde GGZ gaat. Dat maakt ze ook niets uit, ze worden meteen met hun klacht door ons geholpen. In onze praktijkvoering laten we de administratieve en financiële processen van medewerkers die de basiszorg bieden, zoveel mogelijk aansluiten op die van de gespecialiseerde zorg, en andersom. Ondanks verschillende vergoedingsstructuren optimaliseren we zo onze keten.”
“Daar sluit Intramed naadloos op aan, we werken al jaren met de GGZ-software van Intramed. Het mooie is dat je de software op twee manieren kunt inrichten: als Generalistische Basis GGZ en als Gespecialiseerde GGZ. Silver Psychologie werkt met 8 zorgverzekeraars en vooralsnog 4 gemeenten samen, ze stellen allemaal hun eigen voorwaarden. Daarin komt zo’n 80% overeen. Bij het verwerken van de cliëntgegevens gaan we uit van die gemene deler zodat onze zorgverleners niet per verzekeraar en gemeente met andere formulieren hoeven te werken.”  

 

Bewuste keuze

Net als uitbreiding van de praktijk was ook Intramed een bewuste keuze. “Toen onze praktijk ging groeien, hadden we software nodig die met ons mee kon groeien”, stelt Van de Steeg. “In de ICT-markt waren er eigenlijk alleen heel grote GGZ-softwarepakketten of juist heel kleine. Met beide konden we niet uit de voeten. Intramed is schaalbaar, dat is een enorm voordeel. Al heeft Intramed zijn wortels in de fysiotherapie, men is volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen in de andere paramedische beroepsgroepen, zoals de GGZ. Dat merk je aan de software, die sluit prima op onze processen aan. In de afgelopen 5 jaar is de wetgeving in de GGZ flink gewijzigd, over wat wel en niet te declareren en de invoering van de Basis GGZ. De meeste wijzigingen werden pas op het allerlaatste moment bekend gemaakt, we konden ons er nauwelijks op voorbereiden. We moesten vaak alle zeilen bijzetten want behalve zorgverleners en IT-bedrijven moesten ook zorgverzekeraars nog even schakelen. Daar draaide Intramed de hand niet voor om. Steeds weer waren ze bereid om aan onze wensen tegemoet te komen.”

 

‘We zijn begonnen met een eHealth-platform

in de GGZ. Daarmee bieden we online behandelingen

aan vanuit een concept van ‘blended care’’

 

ROMmen

Eén van die wensen was ROMmen waartoe men in de GGZ verplicht is. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring, kortgezegd meetbaar maken wat een succesvolle behandeling is. ROMmen was al verplicht voor de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). Sinds 2014 zijn ook zorgverleners in de Generalistische Basis GGZ verplicht gestandaardiseerde vragenlijsten digitaal uit te zetten onder hun cliënten, bij de intake en na afsluiting van het behandeltraject.

“Dankzij de voor- en nameting weten zorgverleners hoeveel hun cliënten opgeknapt zijn, en dat wordt afgezet tegen landelijke gemiddelden. Het aanleveren van de ROM-data uit deze vragenlijsten aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) verzorgt Intramed voor ons. Alle vragenlijsten staan in Intramed PLUS. De ROM-data worden niet alleen naar de SBG doorgestuurd maar meteen ook verwerkt in het EPD van Intramed. Bovendien zorgt Intramed ervoor dat cliënten de vragenlijsten thuis online kunnen invullen. We gaan daar dit jaar nog mee beginnen, één van de mogelijkheden van Intramed PLUS.”

 

Papierloos online

Inmiddels doet men bij Silver Psychologie niets meer op papier. De zorgverleners werken namelijk met het EPD in Intramed. “Alles gaat online, al hebben we er bewust voor gekozen om de agenda niet online voor cliënten open te stellen. Het zou technisch goed mogelijk zijn maar ons aanbod is ingewikkeld en we plannen een volledige reeks. Dat houden we graag in eigen hand. Wel zijn we in oktober begonnen met een eHealth-platform in de GGZ. Daarmee bieden we online behandelingen aan vanuit een concept van ‘blended care’. Dus geen zelfhulpprogramma dat een cliënt op internet doorloopt, maar ter ondersteuning van de behandeling. Bij Intramed zitten ze al klaar om de koppelingen met de praktijksoftware te maken want dat zou voor ons natuurlijk geweldig zijn. We kunnen niet wachten tot het zover is.”

 

Meer info: