Nieuw zorgbedrijf voor logopedisten

 

Logopedisten krijgen begeleiding

 

bij hun ondernemerschap

 

De beroepsgroep logopedie heeft het verre van gemakkelijk. Dit is één van de redenen waarom er met LogoVisie, naast de NVLF (de beroepsvereniging voor logopedie en foniatrie) een nieuw initiatief in de markt wordt gezet. MoveMens sprak met bestuursleden Willem Snijders en Gerard Elshof over de noodzaak van nieuwe netwerken. Hoe is het eigenlijk gesteld met het ondernemerschap onder logopedisten? Waar liggen de kansen en mogelijkheden? En vooral, hoe kunnen de logopedisten ondersteund worden bij het ondernemen?

 

Lees het hele artikel >>

Meer informatie over

 

 

Informatie delen in een informele sfeer

De meerwaarde van

 

regionaal samenwerken


 

Enkele keren per jaar zoekt een negental fysiotherapeuten / praktijkhouders elkaar op om informatie uit te wisselen op het gebied van kwaliteit en bedrijfsvoering. In een informele sfeer worden de laatste trends en ontwikkelingen besproken tussen de bevlogen ondernemers die per toerbeurt gastheer zijn in hun eigen praktijk. MoveMens was te gast bij FysioVisiq in Gouda, en sprak samen met Het Gezonde Net met zes van de negen praktijkhouders over regionaal samenwerken. “We werken allemaal in de regio Gouda, maar we zien elkaar als collega’s en zeker niet als concurrenten.”

Lees het hele artikel >>

Meerwaarde van regionale samenwerking leidt tot:

 • Visitatie (en reflectie) van elkaars praktijken
 • Bespreking laatste trends en ontwikkelingen
 • Vakinhoudelijke samenwerking
 • Groepsprofilering naar derden (bijv. verwijzers)
 • Gezamenlijke opleiding en training
 • Doorverwijzing naar elkaars specialisaties
 • Multidisciplinaire samenwerking
 • Uitwisseling van arbeidskrachten
 • Regionale exposure naar klanten
 • Collegiale ontspanning
   

Regio Gouda bestaat uit:

Adfys Montfoort, Ron Haanschoten
Fysiotherapeuten Maatschap Woerden, Hajo van den Berg
FysioVisiq Gouda, Alex van Bruksvoort en Dick Bouwman
Praktijk Joosten Waddinxveen, Kim Joosten
Oranjestaete Gouda, Jeroen Krol
Fysio-Fitness Bergambacht, Kees Bakker
Fysiotherapie Lek en Yssel Krimpen ad IJssel, Stefan Engelen
MTC Lopik, Joep van Poppel
Fysiotherapie Spruyt Schoonhoven, Robert Spruyt
Het Gezonde Net >>

 

 

NAOMT congres zomer 2013

 

NAOMT Het bestuur van NAOMT bedankt de Symposiumcommissie (Cecile Röst, Brigitte van Uden, Humbert Buur en Meine Veldman) en sprekers (Susannah Britnell, Hans van den Berg, Harry von Piekartz, Beate Dejaco en René Assink) voor hun geweldige bijdrage aan het slagen van het tweede succesvolle NAOMT Symposium “Bewegingen in de Orthopedische Manuele Therapie”. Daarnaast feliciteert zij Hans Heneweer met de voor het eerst uitgereikte “Hans van den Berg-prijs”. Naar verwachting zal over twee jaar een derde NAOMT symposium georganiseerd worden en wij gaan ervan uit dat dit evenals dit jaar wederom goed bezocht en hoog gewaardeerd zal worden.

Meer lezen over het congres, ga naar www.naomt.nl/symposium

 

Gecombineerde behandeling van hoofd-, nek-, kaak- en gezichtsklachten

 

Een nieuwe kijk op hoofd- en

 

gezichtspijn


Dr. Harry von Piekartz is manueel therapeut en professor in de Physiotherapy, gespecialiseerd in nek-,hoofd-, kaak- en gezichtsklachten. In zijn praktijk in Rijssen ziet hij veel kinderen en volwassenen met deze klachten.

 

De relatie tussen hoofdpijn en gezichtsproblematiek
Er blijkt dus vaak een relatie tussen hoofdpijn en gezichtsproblematiek. Von Piekartz geeft een voorbeeld van een verklaring hiervoor: "vanuit de literatuur is bijvoorbeeld bekend dat iemand met een bijholte ontsteking door de mond gaat ademen omdat hij niet door de neus kan ademen. Belangrijk om te weten is dat de functie van de neus de groei van de schedel bepaalt. Kindjes die door de mond ademen hebben vaak een smal gezicht, een kleine bovenlip, tanden die naar binnen toe staan en een slappe tong. Door deze slappe tong krijgen ze geen druk op het gehemelte en daardoor wordt de schedel niet breder. Het hoofd staat vervolgens niet goed op de borstkast maar iets naar achter met de neus in de lucht. Dit veroorzaakt een verdraaiing in de wervelkolom wat op zijn beurt nek- en hoofdpijn kan veroorzaken". "Bovendien blijkt dat kinderen die door de mond ademen hoog in de borstkast ademen. Dit geeft een ook functie impuls voor een rotatie in de wervelkolom of het drukt de lendewervelkolom in een andere positie ten opzichte van het bekken waardoor problemen ontstaat.

 

Lees het hele artikel >>

Meer achtergrond informatie:

Meer info over Harry von Piekartz: klik hier >>

 

Meer info: http://www.naomt.nl

 

 

 

Eerder verschenen artikelen

Partners binnen MoveMens die zich als netwerkorganisaties profileren zijn: Het Gezonde NetFysiz en NAOMT

 

 

 

Gerelateerde artikelen:


 

Franchisen in de zorg: meer lusten dan lastenHoewel franchising ook in de zorg meer en meer gemeengoed wordt, en verschillende netwerken de afgelopen jaren flink zijn gegroeid, blijft er juist in de zorgsector nog steeds de nodige scepsis bestaan.
 

De beste interventie op het juiste moment
Kosteneffectiviteit en resultaat leidend

 

In de wereld van gezondheid en beweging ontstaan steeds nieuwe netwerken, zowel regionaal als landelijk. Het is een voor de hand liggende ontwikkeling waarbij veel voordelen zijn te herkennen, zoals kwaliteitsontwikkeling, kennisdeling en gezamenlijke inkoop. In eerdere uitgaven van MoveMens heeft het accent gelegen op de kwalificatie van de diverse netwerken. Dit keer wordt ingegaan op een vernieuwende formule.

 

 

Kwaliteitsverbetering door audits en opleidingen

Naast belangrijke vraagstukken als welke software te gebruiken en de invoering van een KMSsysteem, krijgt de fysiotherapeut vandaag de dag nog steeds veel ‘niet direct patiëntgebonden werk’ op zijn bord. Vooral HKZ en auditering vragen behoorlijk veel tijd van de ondernemer. Tijd die menig fysiotherapeut liever in de zorg van de patiënt zou steken.

 

De vraag blijft: what’s in it for me?

De complexiteit binnen de fysiotherapiepraktijk is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Vooral het niet direct patiëntgebonden werk als auditering, HKZ, software-implementatie en klanttevredenheids-onderzoeken vraagt steeds meer aandacht en tijd van fysiotherapeuten.

 

Steeds meer ondernemers sluiten zich bij netwerk aan

Het netwerk van ondernemers in beweging is zelf behoorlijk in beweging. Het netwerk van ondernemers in beweging is zelf ook behoorlijk in beweging. Zie ook het artikel 'Van zorg naar gezondheid’. Hierin leest u onder andere dat meer en meer fysiotherapeuten zich aansluiten bij een netwerk. Nu is dat verschijnsel op zich niet nieuw,
maar de groei is de laatste jaren wel substantieel.

 

Van zorg naar gezondheid

(2010, A Roovers)
Vitaal & Fysiotherapie, Fysiz en Het Gezonde Net vertegenwoordigen ongeveer driehonderd professionele meermanspraktijken en in totaal 2500 fysiotherapeuten. Tijd voor bundeling van krachten.

 

Van zorg naar gezondheid

(2010, C. Mangnus)
De overheid laat de branche steeds meer los en stimuleert marktwerking.Maar wie zit er dan aan de knoppen?

 

De visie van fysiotherapeut Frank Duijff
Professionele netwerken hebben de toekomst

(2010 A. Roovers)
Wie eens de thermometer wil steken in de toestand van de fysiotherapie, moet in gesprek gaan met een innovatieve, ondernemende fysiotherapeut. Iemand als Frank Duijff bijvoorbeeld. “Fysiotherapiepraktijken zullen zich in de toekomst minder laten dicteren wat goed voor ze is. Ik zie daarin een grote rol weggelegd voor professionele netwerken.”