Zorg bewust meten


In de huidige zorgverlening wordt transparantie steeds meer gestimuleerd om zo de rol van de patiënt centraler te stellen. Qualizorg biedt hiertoe toegankelijke dataverzamelingsoplossingen (zorg prestatie monitoren) aan zorgaanbieders en patiënten. Qualizorg is hierin onafhankelijk en sluit hierbij aan bij de behoefte van de zorgaanbieder. Om dit te bereiken faciliteert Qualizorg in haar oplossing een schriftelijke- en online dataverzamelingsmodule, samen met een online monitor voor standaard vragenlijsten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van CQ-index. Voor het uitvoeren van dit type onderzoek is Qualizorg per 1 februari 2011 door het Centrum Klantervaring Zorg geaccrediteerd.


‘Zorg Prestatie Monitoren zijn

continue meetsystemen die

kwaliteit en prestatie van
zorgaanbieder en zorgverleners

 inzichtelijk maken’

 

Over Qualizorg

Qualizorg is 15 februari 2010 ontstaan door een formalisering van een samenwerking tussen ADV Market Research, ISIZ, MailStreet en Rutger van Zuidam. Deze partijen hebben ruime ervaring en een uitgebreid track record op het gebied van onderzoek binnen de gezondheidszorg. Qualizorg, dat werkt vanuit Deventer, heeft als doel een bepalende speler te worden in de dataverzameling van inhoudelijke kwaliteit en patiënt tevredenheid/ervaring in de zorgmarkt. Dit gebeurt door een dataverzamelingsoplossing te faciliteren waarmee ervaringen van patiënten gemeten kunnen worden op een wijze die gebruiksvriendelijk, laagdrempelig, actueel en kostenefficiënt is. Vanuit de optiek van zorgaanbieder en patiënt en met de focus op eerstelijnszorg.

 

Producten en Diensten

Met diensten zoals Fysio Prestatie Monitor, Kraamzorg Monitor en CQ-index levert Qualizorg oplossingen aan meer dan 800 eerstelijns zorgaanbieders in Nederland. Fysio Prestatie Monitor is gericht op fysiotherapiepraktijken en op dit moment ingericht op basis van CQ-index dataverzameling. Er wordt momenteel gewerkt aan verbreding met informatie uit de Kwaliefy indicatoren.

Naast Fysio Prestatie Monitor heeft Qualizorg vergelijkbare tools voor andere eerstelijns zorgaanbieders. Op dit moment is de organisatie actief op het gebied van huisartsenposten, kraamzorginstellingen en projectmatige CQ-index. In 2011 wordt dit uitgebreid met apothekers, huisartsen en GGZ.

 

 

Op weg naar het meten van

 

de zorgbeleving van morgen


Een belangrijke behoefte van de Nederlandse overheid is transparantie binnen de gezondheidszorg, want door transparantie wordt de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk. Tegenwoordig bewandelt een patiënt meerdere zorgpaden binnen zijn gehele zorgtraject. Door de kwaliteit van elk zorgtraject inzichtelijk te maken en de afzonderlijke trajecten met elkaar af te stemmen wordt er door de zorgverlener overstijgend gedacht, in het belang van de patiënt. Qualizorg is klaar voor de toekomst en geeft de ervaring van patiënten een belangrijke stem. De ervaring van patiënten speelt hierin zelfs een cruciale rol.

 

Qualiview

Ruim 6.500 zorgorganisaties maken met Qualizorg de ervaring van de patiënt inzichtelijk, waardoor verbeterpunten op tafel komen te liggen. Qualizorg geeft met haar tools de patiënt een stem. “Daarnaast zien wij het als onze taak om samenwerkingen tussen beroepsgroepen, prakijken, consumentenorganisaties, overheid en verzekeraars te bewerkstelligen en gezamenlijk te werken aan betere zorg.”

Op dit moment werkt Qualizorg hard om het beschreven model in uitvoering te brengen. “Deze totaaloplossing zal op de markt gebracht worden onder naam Qualiview. Qualiview zal de bestaande producten van Qualizorg voor patiëntervaringsonderzoek gaan vervangen en worden doorontwikkeld voor een patiëntvolgsysteem.”

 

Lees het hele artikel >>

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie


De Fysio Prestatie Monitor meet inmiddels 2,5 jaar de ervaringen van patiënten in de fysiotherapiesector. Een goed moment om de stand van zaken in de afgelopen periode te belichten. De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een meetinstrument dat op geautomatiseerde basis de ervaring van cliënten van fysiotherapiepraktijken meet door middel van CQ-index.

De geanalyseerde data bestaat uit 80.753 enquêtes, verzameld door 781 praktijken in Nederland. In dit artikel zal een korte opsomming worden gegeven van de resultaten van de metingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 819 dagen dat de Fysio Prestatie Monitor actief is. Er zijn in totaal 107.146 uitnodigingen verstuurd richting patiënten van de verschillende fysiotherapiepraktijken in Nederland. Hiervan hebben er 80.753 geresulteerd in een volledig ingevulde vragenlijst: een responspercentage van 75,4 procent.
 

 

         

 

 

 

 

Contact

Qualizorg BV
Maagdenburgstraat 22
7421 ZC Deventer
T: 0570-8202190570-820219
E: info@qualizorg.nl
 

www.qualizorg.nl www.qualizorg.nl/productendiensten www.fysiomonitor.nl
www.kraamzorgmonitor.nl


 

Gerelateerde artikelen: